Přihláška do české miniškoličky (úterý a/nebo čtvrtek)

Formulář je v českém jazyce, fakturu obdržíte po vyplnění obratem na svůj e-mail v němčině. Adresou je míněno Vaše trvalé bydliště v Německu.
Pokud se do naší školy hlásíte poprvé, je nutné uhradit zápisné (fixní poplatek).

Ve formuláři si zvolte předplatné a zaklikněte jednu z nabízených možností.

Dovolíme si upozornit (viz informace na předešlé stránce), že pokud Vaše dítě není očkováno proti spalničkám (Masern), nemůžeme ho do našeho zařízení přijmout.