Přihláška do sobotní školy, předškolní výchova (věk 3-4 roky)

Pokud se do naší školy hlásíte poprvé, je nutné uhradit zápisné. 
Pokud chcete objednat celý školní rok, zaklikněte obě pololetí. 
Formulář je v českém jazyce, fakturu obdržíte po vyplnění obratem na svůj e-mail v němčině. Adresou je míněno vaše trvalé bydliště v Německu.