Přihláška do sobotní školy, předškolní výchova (věk 5-6 let)

Formulář je v českém jazyce, fakturu obdržíte po vyplnění obratem na svůj e-mail v němčině. Adresou je míněno Vaše trvalé bydliště v Německu.
Pokud se do naší školy hlásíte poprvé, je nutné uhradit zápisné.