Sprachkurse für Erwachsene
(Tschechisch und Slowakisch)
Jazykové kurzy pro dospělé (německy)

Popisky kurzů níže

Němčina jako cizí jazyk

Návštěvníci

Kurz Návštěvníci nese název podle českého 15 dílného sci-fi seriálu pro děti a mládež z roku 1983.

Deutsch als Fremdsprache

Deutsche Website hier

Kurz Světáci nese název podle stejnojmenného kultovního českého filmu z roku 1969.

Čeština jako cizí jazyk

Deutsche Website hier

Ľudovít Štúr byl v 19. století politik, historik, obrozenec a kodifikátor spisovné slovenštiny. 

Slovenčina ako cudzí jazyk

Jazykové kurzy v našem czentru poskytují ojedinělé jazykové prostředí s maximálním důrazem na porozumění a pochopení probírané látky ve všech směrech.

Skupinová výuka němčiny

Ať pocházíte z Česka, ze Slovenska nebo z jiné země. Ve výuce němčiny (jako cizího jazyk) to pro nás nehraje žádnou roli.

Cílem skupinové výuky v našem czentru je obecně rozvoj receptivní (poslech, čtení) a především produktivní (mluvení, psaní) složky jazyka při zohlednění úrovní jazyka daných Společným evropským referenčním rámcem.

Zvláštní důraz klademe na vytvoření příjemného komunikativního prostředí, na důvěru v rámci skupiny a na pozitivní vztah k chybám, což považujeme za jeden z rozhodujících faktorů úspěšného zvládnutí cizího jazyka. V rámci skupiny lze dokonce přizpůsobit zaměření výuky tak, aby slovní zásoba byla obohacena o odbornou terminologii přizpůsobenou potřebám většiny.


Cena skupinového kurzu za pololetí je € 266,-
(= 14 setkání á 90 minut).


Formu výuky udává ucelená a metodicky bohatá koncepce.

Do výuky zapojujeme nejrůznější aktivizující metody tak, aby k výuce jazyka docházelo všemi smysly, na principu úplného ponoření do jazyka.

Výuku němčiny v naší škole zajišťují zkušení pedagogové, kteří velmi dobře rozumí česky i slovensky. Seznamte se s našim týmem!

V maximálně možné míře se snažíme užívat přímou, tzv. monolingvní metodu, tedy bez použití češtiny.

Individuální výuka

Individuální výuka němčiny jako cizího jazyka cílí na specifické jazykové potřeby a časové možnosti studenta. Úhrada kurzu probíhá formou předplatného, při prvním hodinovém setkání dochází k ujasnění cílů, následuje 10 výukových termínů po 60 minutách.
Platnost předplatného je 12 měsíců.

Cena € 390 (= 11 setkání à 60 minut)

platí v případě výuky v prostorách czentra.
Pokud výuka probíhá v externích podmínkách, přičítají se cestovní náklady.

Rádi naučíme německy i Vás

S aktivitami České školy bez hranic Rhein-Main se můžete podrobněji seznámit také na našem facebookovém profilu. 

S aktivitami Slovenskej školy Rhein-Main sa možete zoznámiť na našom facebookovom profile. 

Česká a Slovenská škola Rhein-Main. 

Jsme výjimeční v každém detailu.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
MHD: přímé spojení linkou S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy. Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@skolarheinmain.de