Jsme tu pro vás

Vysokou úroveň výuky v České škole bez hranic a Slovenské škole Rhein-Main garantují vzdělaní pedagogové, rodilí mluvčí a školní vzdělávací program.

V naší nestátní neziskové organizaci czentrum gUG (haftungsbeschränkt) klademe důraz nejen na dosaženou odbornou kvalifikaci, ale také na zkušenosti a sociální kompetence všech spolupracovníků.

Pokud chceme našim dětem a studentům poskytnout kvalitní vzdělání, musíme se o své zaměstnance a spolupracovníky starat. Kvalitní lidé do projektu vloží dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času pouze tehdy, pokud jsou adekvátně ohodnoceni. Za odvedenou práci proto lidem platíme, dohlížíme na průběžné doplňování jejich kvalifikace a motivujeme je svým přístupem a příkladným chováním.

Marie Neuhaus

Vyučující 1. stupně ZŠ
Součástí týmu je od roku 2011, aktivně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Studovala pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, má bohaté zkušenosti s výukou dětí různých věkových kategorií. V současné chvíli působí jako učitelka a zástupkyně ředitelky v mateřské školce. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá více než sedmiletými zkušenostmi.

Helena Ennis

Vyučující předškolních dětí a lektorka kurzů pro dospělé, asistentka managementu
Součástí týmu je od roku 2011, významně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Vystudovala Johann Wolfgang Goethe univerzitu ve Frankfurtu. V oblasti výuky českých dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí s češtinou oplývá mnohaletými zkušenostmi, zároveň se dlouhodobě věnuje výuce čeština a němčina jako cizí jazyk pro dospělé. Absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, který organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR.

Denisa Verneret

Odborný garant pro 2. stupeň základní školy
Součástí týmu je od roku 2011 a aktivně se spolupodílela na vzniku výukové koncepce. Denisa má vystudovanou pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, učitelství českého jazyka a literatury a francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Zároveň studovala filozofickou fakultu, obor lingvistika na Univerzitě Jean Monnet Saint-Etienne ve Francii.

Markéta Ševčík

Vyučující předškolních dětí Broučci I a lektorka strollování
Vystudovala antropologii na Masarykově univerzitě v Brně a na Universidade de Coimbra v Portugalsku. Oblasti vícejazyčné výchovy se věnuje přes čtyři roky. Dříve se několik let věnovala vedení dětských táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti. Jako certifikovaná lektorka spolupracuje na rozvoji programu STROLLEN, které se specializuje na cvičení s kočárky a invalidními vozíky.

Petra Poláková

Vyučující skupiny předškolních dětí Broučci III, vyučující 2. stupně ZŠ a vedoucí hudebního kroužku Český muzikant
Součástí týmu je od roku 2015. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze obor management a marketing a vedlejší specializaci obor učitelství (pedagogika, pedagogická psychologie, didaktika a psychologie). Je absolventkou ZUŠ ve hře na violoncello, řadu let působila v pěveckém sboru Hlahol a stála u zrodu pěveckého sboru Musica Oeconomica Pragensis při VŠE v Praze. Odborné znalosti z pedagogiky si průběžně doplňuje účastí na nadstavbových kurzech. Má více jak desetileté zkušenosti s prací s dětmi, oblasti vícejazyčné výchovy u dětí s českými kořeny se intenzivně věnuje od roku 2016. Absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, který organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR.

Kateřina Roták Diamantová

Vyučující 1. stupně ZŠ a vyučující předmětu České země včera a dnes (zeměpisná témata) na 2. stupni ZŠ
Součástí týmu je od srpna 2019. Kateřina vystudovala Vysoké učení technické v Brně a stavební fakultu ve francouzském Grenoblu. V roce 2021 absolvovala kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR. V minulosti se dlouhodobě věnovala odborným překladům, amatérskému divadlu, byla dlouholetým členem Turistického oddílu mládeže (TOM). Mezi její koníčky patří scénický a současný tanec, balet a výtvarná činnost.

Natálie Počekajlová

Vyučující předškolních dětí a vedoucí volnočasových aktivit
Vystudovala obor sociální práce a sociální pedagogiky na Vyšší odborné škole v Brně, pracovala jako asistentka handicapovaných dětí. Je sportovně založená, v minulosti absolvovala např. kurz funkčního trenéra.

Barbora Petrasová

Vyučující předmětu České země včera a dnes (dějepisná témata) na 2. stupni ZŠ a odborná asistentka předškolních dětí
Součástí týmu je od roku 2020. Barbora vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obory psychologie, mediální studia a žurnalistika.

Simona Kühnelová

Vyučující 1. stupně ZŠ
Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Praktické zkušenosti získala na různých školách, jako např. na speciální škole pro žáky s více vadami, na ZŠ logopedické či ZŠ pro sluchově postižené. V rámci programu Erasmus absolvovala praxe na školách v Rakousku. V ČR pak působila také jako lektorka tance v mateřských školách.

Martin Bárta

Vyučující 1. stupně a vedoucí volnočasových aktivit
Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni a hospitality management na Carrick Institute of Education v Austrálii. Před vstupem do týmu ČŠBH Rhein-Main v roce 2017 se věnoval vedení dětských táborů a organizování volnočasových aktivit pro děti. V rámci specializovaného školení České školy bez hranic v Praze se v létě 2019 zúčastnil několika odborných seminářů za účelem rozvoje vlastní kvalifikace (kurz Využití IT aplikací pro výuku dětí, kurz Společný zážitek a variování výuky, kurz zaměřený na výuku v malotřídkách a kurz Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ v českých školách v zahraničí). V roce 2020 absolvoval kurz metodiky pro výuku českého jazyka v zahraničí, kterou organizuje Ústav pro jazyk český Univerzity Karlovy ve spolupráci s MŠMT ČR.

Marcela Müllerová

Vyučující kurzů němčina jako cizí jazyk a vedoucí Divadelního kroužku, školní mediátorka a coach
Součástí týmu je od roku 2014. Vystudovala tlumočnictví a překladatelství na Karlově Univerzitě v Praze. Profesionálně se věnuje mediaci a poradenství v oboru řízení a rozvoje, včetně školských organizací na různých stupních. Pedagogice se věnuje dlouhodobě, mj. působila jako učitelka v Pákistánu. Lásku k divadlu si nese od školního věku, má zkušenosti s režií ochotnického divadla a je také autorkou divadelních her. V kurzech ČŠBH Rhein-Main se zaměřuje speciálně na děti vyrůstající ve vícejazyčném prostředí s češtinou.

Anna Hlaváčková

Vyučující na 1. stupni ZŠ
Dlouhodobě se zabývá studiem evropských i asijských jazyků - vystudovala japanologii na Johann Wolfgang Goethe univerzitě ve Frankfurtu. Pobývala na studijní stáži v Rice Lake High School ve Wisconsinu v USA a japonském Miharu, kde vyučovala angličtinu. V rámci ČŠBH Rhein-Main se věnuje tématice ekologie a životního prostředí.

Lenka Kotlářová

Specialistka marketingu

Katarína Štefanišin

Vyučující Slovenské školy Rhein-Main a vedoucí folklórního kroužku pro děti s českými a slovenskými kořeny
Pochází ze slovenského města Svidník. Absolvovala stavební fakultu Technické univerzity v Košicích a průběžně si doplňovala pedagogické vzdělání na Katedře inženýrské pedagogiky. Profesně se věnovala práci s dětmi a vedením dětských tanečních souborů. Od útlého věku navštěvovala základní uměleckou školu, kde se věnovala klasickému, modernímu a lidovému tanci. Po ukončení umělecké školy aktivně tancovala ve známém folklórním souboru Topľan z východního Slovenska, který hojně vystupuje doma i v zahraničí. V Německu žije od roku 2017, v ČŠBH Rhein-Main působí od března 2020. Kateřina je t.č. na mateřské.

Silvia Bungard

Vyučující předškolních dětí a ředitelka Slovenské školy Rhein-Main

Ivana Springstein

Vyučující Slovenské školy Rhein-Main
Ivana vystudovala mezinárodní obchodní právo, ve svém volném čase se věnuje poradenství týkající se nošení dětí a šátkování dětí. Vyučuje předškolní skupinu dětí "Guľočky"

Pavel Taussig

Hodinový dědeček
Je povoláním spisovatel, publicista a výtvarník, autor knih Chlapec, který přežil pochod smrti... a natruc jsem neumřel, Hana, Jedinečná svätá a dalších publikací. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, později pracoval ve slovenském vydavatelství a satirickém týdeníku Roháč. Od roku 1968 žije ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působil jako redaktor v satirických časopisech Pardon, Titanic a v deníku Ärzte Zeitung. V ČŠBH Rhein-Main působí od roku 2018, dětem předčítá jako Hodinový dědeček české pohádky a sdílí své životní vzpomínky jako pamětník v rámci výuky českých reálií.

Hana Brožová

Podpůrná vyučující
Vystudovala Fakultu mediálních studí a žurnalistiky na Univerzitě Karlově v Praze a Fakultu sociálních věd na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let působila v oblasti Public Relations a marketingu v České republice, Izraeli a ve Velké Británii. Ve volném čase se průběžně věnovala práci s dětmi formou organizace jejich volnočasových aktivit. Pro Českou školu bez hranic Rhein-Main pracuje od počátku roku 2019. Za účelem rozšiřování vlastní kvalifikace se zúčastnila v červenci 2019 v Praze několika odborných seminářů, které organizovala Česká škola bez hranic v rámci Týdne češtiny ve světě (kurz Využití IT aplikací ve výuce dětí, kurz výuky v malotřídkách a kurz Společný zážitek a variování výuky). Hana je toho času na mateřské.

Aleš Jurčička

grafický mág
Vystudoval střední průmyslovou školu v Bechyni, pracuje jako graphic designer a WebDesigner. Jeho profesní portfólio mimo jiné obsahuje klienty jako EON, ČEZ, Oriflame, Paraple, brunobanani a Playboy. S naší českou školou spolupracuje od roku 2015.

Kateřina Spiess-Velčovská

Zakladatelka
Vystudovala marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a University of Applied Sciences ve Wismaru. Na VOŠPgS v Kroměříži vystudovala sociální pedagogiku. Oblasti vícejazyčné výchovy a výuce dětí s českými kořeny se věnuje od roku 2010. Je autorkou vzdělávacího programu lingua materna Konzept® a edukativního projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou.