ERASMUS+

Připoj se k našemu jedinečnému týmu!

Pre študentov slovenčiny

Výchovně-vzdělávací, společenské a kulturní CZENTRUM je zřizovatelem a správcem
České školy bez hranic Rhein-MainSlovenské školy Rhein-Main. 

Chcete vycestovat v rámci programu Erasmus+?
Hledáme stážisty na školní rok 2024/2025!

Koho hledáme?

Předpoklady pro práci:

  • mateřský jazyk čeština (výborná znalost), znalost slovenštiny výhodou;
  • pobyt minimálně na jedno pololetí, ideálně na celý rok;
  • studium pedagogiky, ideálně učitelství prvního stupně, českého jazyka nebo českých reálií (prvouka, dějepis, zeměpis), přidružené studium speciální pedagogiky výhodou;
  • příjemné vystupování, laskavý přístup k dětem, organizační schopnosti a chuť pozorovat, učit se nebo dokonce něco naučit i nás.

Naše nabídka:

  • nadšená skupina vícejazyčně vychovávaných dětí (= zkušenost k nezaplacení), práce s vlastním vzdělávacím konceptem, který tvoji práci podpoří;
  • na počátku podpoříme tvoji práci zkušenostmi, později ti poskytneme dostatek volného prostoru pro samostatnou práci;
  • školící programy v rámci vícejazyčné výchovy - organizujeme projekt Průvodce vícejazyčnou výchovou;
  • nabízíme zázemí mezinárodního projektu, příležitost nahlédnout do zákulisí fungování školy našeho typu v zahraničí;
  • přispějeme ti rádi na dopravu a bydlení a když budeš šikovná/-ý, můžeš si přivydělat výpomocí v rodinách z naší komunity.

Pokud máš koníčky, můžeme je zkusit přetvořit v nabídku doplňkových aktivit pro děti. Znalost němčiny není podmínkou, ale výhodou. Nejsme klasická škola, každý člen týmu musí zastat spoustu dalších činností. Nesmíš se bát práce, důležité je naslouchat, vnímat detaily, mít schopnost převzít zodpovědnost a být otevřen všemu novému. 

Základem fungování naší spolupráce jsou dobře fungující mezilidské vztahy. Musíme se umět na sebe spolehnout.

Co tě u nás čeká?

Potřebujeme tvoji pomoc!

Česká škola bez hranic Rhein-Main vznikla v roce 2011, Slovenská škola Rhein-Main v roce 2020.

Do naší školy docházejí děti ve věku od 18 měsíců do 15 let. Specializujeme se na podporu rodin ve vícejazyčné výchově.

Jsme jednou z mála českých škol bez hranic, která disponuje vlastními prostory. Sídlo máme ve Frankfurtu, učíme v Zeppelinheimu (třetí výstupní stanice metrem za hlavním nádražím linkou S7).

 Jsme nestátní nezisková organizace, což znamená, že fungujeme převážně na základě samofinancování. V našem komunitním centru se musíme spoléhat na finanční dary, a proto je klíčová pomoc stážistů a dobrovolníků.

Reference jiných erasmáků

V České škole bez hranic Rhein-Main jsem po ukončení mého studia absolvovala v rámci programu Erasmus+ pracovní stáž od srpna 2021 do června 2022. Vyučovala jsem předškolní i školní děti a pomáhala s chodem celé školy. Zároveň jsem měla příležitost podílet se například na organizaci sportovního kroužku nebo se účastnit logopedických konzultací. Nejvíce si vážím toho, že jsem mohla přispět k rozvoji mezinárodního projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou. Zkušenosti a nové poznatky, které jsem zde získala, jinde není možné načerpat, proto spolupráci se školou všem vřele doporučuji! Benefitem celé stáže pro mě bylo, že se mi zde díky ní podařilo najít práci a v regionu zůstat.
Simona
Během magisterského studia na pedagogické fakultě Univerzity Palackého jsem se rozhodla vycestovat na zahraniční praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Okolnosti mě dovedly do České a Slovenské školy Rhein-Main. Ve škole jsem se účastnila výuky, kdy jsem se věnovala předškolním dětem a dětem prvního stupně. Měla jsem možnost podílet se na spoustě zajímavých projektů jako je Průvodce vícejazyčnou výchovou nebo Online čeština s Broučkem. Působení v této škole bylo různorodé, proto stáž vřele doporučuji. Zahrnovala práci s dětmi, učiteli, práci s různými aplikacemi. Za největší benefit považuji získané informace o vícejazyčnosti, které by mě jinak nejspíše nepotkaly. 
Michaela
Během mého studia na Univerzitě Palackého se ke mně dostala zajímavá nabídka praktické stáže v rámci programu Erasmus+. V v České škole bez hranic Rhein-Main jsem působila jako učitelka českého jazyka, ale také jako asistentka pedagoga u nejmenších dětí. Rovněž jsem pomáhala s chodem školy, organizací různých školních i mimoškolních aktivit. Podílela jsem se také na projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou. Stáž určitě všem doporučuji, protože jsem tady získala cenné zkušenosti a poznatky, které budou v mé pedagogické kariéře jednou velmi užitečné. Seznámila jsem se zde s vícejazyčnou výchovou, o které se toho mezi lidmi málo ví. 
Martina
Během mého studia na Univerzitě Palackého jsem dostala nabídku vyjet na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. V České škole bez hranic Rhein-Main jsem se účastnila výuky dětí různých věkových kategorií a působila jsem zde také jako asistentka pedagoga. V rámci mé stáže jsem měla možnost pracovat na několika projektech České školy bez hranic Rhein-Main, ale i také Průvodce vícejazyčnou výchovou. Ráda bych vzkázala dalším studentům, aby se stáže nebáli a vystoupili ze své komfortní zóny. V rámci stáže jsem získala nové zkušenosti a znalosti v praxi a také nové zkušenosti s vícejazyčnými dětmi, které v rámci své pedagogické kariéry budu aktivně využívat.
Beata
Během mého studia na Univerzitě Palackého jsem dostala nabídku vyjet na praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. V České škole bez hranic Rhein-Main jsem se účastnila výuky předškolních a školních dětí. V rámci stáže jsem měla možnost také pracovat na několika projektech České školy bez hranic Rhein-Main a Průvodce vícejazyčnou výchovou, které mi otevřely dveře do nových věcí, díky kterým jsem mohla ukázat svou kreativitu. Ráda bych dalším studentům vzkázala, ať si určitě stáž zkusí, protože první pozitivní zkušenost začíná s psaním životopisu, motivačního dopisu a absolvováním pohovoru. Druhá zkušenost je se samotnou stáží, kterou vnímám pozitivně, hlavně se nebát a nebát si říct o pomoc.
Kristýna
Stáž v Slovenskej škole Rhein-Main som absolvovala v poslednom ročníku na vysokej škole v rámci programu Erasmus+ v roku 2023. Túto skúsenosť hodnotím pozitívne, pretože jednou z najväčších výhod tejto stáže bolo pre mňa pozorovanie, ako si deti, žijúce v Nemecku, aktívne a s nadšením osvojujú slovenský jazyk – ich ochota učiť sa a úsilie, ktoré vynakladajú na porozumenie a používanie jazyka, ma veľmi potešili. Všimla som si, že deti nie len získavajú jazykové schopnosti, ale tiež rozvíjajú porozumenie a rešpekt voči kultúre na Slovensku. Bolo pre mňa povzbudzujúce vidieť, ako sa deti učia navzájom a zdieľajú svoje jazykové a kultúrne bohatstvo. Čo sa týka môjho osobného a pedagogického rastu, stáž ma povzbudila k tomu, aby som hľadala inovatívne a zaujímavé spôsoby výučby. Naučila ma prispôsobovať sa tiež individuálnym potrebám žiakov a efektívne komunikovať s rôznorodou skupinou študentov. Túto stáž teda odporúčam ľuďom, ktorí sa chcú v živote venovať učiteľstvu.
Paulína
K Erasmus stáži na Českej a Slovenskej škole Rhein-Main som sa dostala vďaka ponuke pani doktorky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde momentálne študujem na magisterskom stupni. Počas mojej stáže som mala príležitosť viesť vyučovanie detí prvého stupňa základných škôl. Okrem toho som sa aktívne zapájala do organizácie a realizácie rôznych mimoškolských aktivít. Mojou úlohou bolo nielen asistovať pri výučbe v Českej škole Rhein-Main, ale sa aj podieľať na výučbe mladších aj starších žiakov. Táto skúsenosť mi umožnila hlbšie sa vcítiť do role učiteľa, najmä pokiaľ ide o administratívne záležitosti. Jedným z pozitívnych aspektov mojej stáže bolo aj to, že som mala možnosť naučiť sa pracovať s rôznymi vzdelávacími aplikáciami, čo mi poskytlo nové nástroje a perspektívy v oblasti vzdelávania. Verím, že táto skúsenosť ma obohatila nielen o nové pedagogické metódy, ale aj o schopnosť prispôsobiť sa novým prostrediam a spolupracovať s rôznymi ľuďmi. Erasmus stáž by som študentom vrelo odporučila, pretože je to jedinečná príležitosť na osobný a profesijný rozvoj.
Helena
Na České škole bez hranic Rhein-Main jsem absolvovala v rámci svého studia speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci stáž. Během ní jsem pracovala jako asistent pedagoga a často i jako pedagog, přičemž jsem měla příležitost pracovat s dětmi různých věkových kategorií. Tato zkušenost mi umožnila rozvinout své pedagogické dovednosti. Kromě této jsem se naučila pracovat s různými programy na úpravu fotografií, tvorbu pracovních listů a podílela se na vytváření webových stránek a zároveň některých projektech školy i Průvodce vícejazyčnou výchovou. Celkově mi tato stáž poskytla cenné zkušenosti, které můžu dál využít ve svém dalším pedagogickém rozvoji. Dalším studentů bych vzkázala, aby se nebáli vyjet do zahraničí a zkusili si práci s dětmi, které jsou vychovávány v rodinách praktikujících vícejazyčnou výchovou.
Kateřina
Pracovní stáž v rámci programu Erasmus+ jsem absolvovala na České škole bez hranic Rhein-Main jako studentka pedagogické fakulty v Olomouci. Tato stáž mi dala mnoho cenných zkušeností a obohatila mě jak profesně, tak osobně. Profesně jsem si uvědomila, jak je důležité mít individuální přístup ke každému žákovi a jaký vliv může mít kvalitní vzdělávání na jejich rozvoj. Osobně jsem si zvýšila svou sebedůvěru, tím že jsem zvládla nové výzvy a překonala různé překážky. Stala jsem se samostatnější a nezávislejší. Navíc jsem navázala nové přátelství a profesionální kontakty, které mohou být prospěšné pro mou budoucí kariéru. Získala jsem také cenné zkušenosti v mezinárodním prostředí. Celkově jsem se stáží v České škole bez hranic Rhein-Main velmi spokojená. Tato zkušenost mě motivovala k dalšímu rozvoji v oblasti vzdělávání a interkulturní komunikaci. Ráda bych poděkovala všem, kteří mi tuto příležitost umožnili, a těším se na další příležitosti, které mi pomohou růst jak profesně, tak osobně.
Libuše

Jak se připravit na cestu?

Přizpůsobit se novému prostředí a lidem, a zvyknout si na odlišný způsob fungování škol v zahraničí, není vůbec jednoduché.

Naši studenti se vracejí domů do Česka s nezapomenutelnými zážitky, připraveni čelit studijním a pracovním povinnostem, a obohaceni o nové životní zkušenosti.

A především, s kouskem našeho srdce v kufru.

ODEJÍT NA ZKUŠENOU OPRAVDU STOJÍ ZA TO!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zakladatelka škol v oblasti Rhein-Main paní Kateřina Spiess-Velčovská v rozhovoru s interkulturní psycholožkou PhDr. Michalou Bojarski, Ph.D. o studentských stážích v zahraničí.

Chceš k nám?

 POKUD ANO, JAK NA TO?

Kontaktuj nejdříve oddělení Erasmus na své univerzitě a potom naši školu na mailu office@skolarheinmain.de.

Pokud dojde ke shodě, pak už proces jede jako po másle. Po vyřízení formalit ti rádi pomůžeme s tím, jak se k nám do Německa dostat!

Krásný den, jsem Kateřina Spiess-Velčovská.

Jsem zakladatelkou CZENTRA a duší České školy bez hranic a Slovenské školy Rhein-Main.
Budete se mnou úzce spolupracovat.

Hezký den, jsem Natálie Počekajlová.

Jsem asistentkou managementu CZENTRA. Mám na starosti program Erasmus+ a další záležitosti provozního a organizačního charakteru. Pokud máte zájem o praktickou stáž, pošlete mi životopis včetně motivačního dopisu v češtině na mail office@skolarheinmain.de a já se vám ozvu. 🙂 Těším se na vaše podklady! 

mapa
Kde nás najdete?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
MHD: přímé spojení S-Bahn linkou S7 třetí výstupní stanice za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Jak nás můžete kontaktovat?

office@skolarheinmain.de
info@skolarheinmain.de
Tel: 0049-173 3 170 562 (Kateřina Spiess-Velčovská)