SLAVÍME VÝROČÍ

10 let od založení školy

Vzpomínka zakladatelky, paní Kateřiny

2011-2021. Uteklo to jako voda...
Stála jsem u zrodu české školy ve Frankfurtu nad Mohanem a přiznám se, že by mě nikdy nenapadlo, jakou cestu ujdeme. 

O založení školy jsem začala přemýšlet počátkem roku 2010. Lidé v mém okolí chtěli založit kroužek pro děti předškolního věku. Osobně jsem však chtěla doprovázet rodiny ve vícejazyčné výchově a jejich děti mnohem déle. Stát se součástí jejich životů dlouhodobě tak, aby v děti v dětství a raném dospívání budovali a opečovávali svoje pozitivní nastavení vůči češtině a České republice. 

Fotka z 27.01.2011. Na fotce najdete nejen mě, ale také kolegyně Helenu Ennis a Marii Neuhaus. V naší České škole působí od počátku až dodnes, což je hodno obdivu. Milé dámy, děkuji Vám za důvěru a věrnost.

Našim cílem bylo nejdříve umožnit dětem najít si česky mluvící kamarády
a rodičům navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti.

Jednou týdně a pokud možno v delším horizontu. A zároveň jsme si kladli otázku, zda je to vůbec reálné... 

V pondělí 06.12.2010 jsme uskutečnili informační schůzku. V našem snažení nás podpořili osobní účastí Martin Krafl, tehdejší ředitel Českého centra Berlín a Lucie Slavíková-Boucher z Paříže, zakladatelka spolku Česká škola bez hranic.

Každý rok ukončí povinnou školní docházku v naší škole alespoň jeden deváťák. Jsme pyšní na to, že v naprosté většině jde o děti, které návštěvu naší školy zahájily v předškolním věku.

Historicky poprvé zahájila česká škola ve Frankfurtu činnost v sobotu 05.02.2011 výukou předškolních dětí. Otevření předcházel takřka rok práce, a přestože jsme počítali s přibližně dvaceti dětmi, obdrželi jsme 45 přihlášek. Učebna, kterou jsme si pronajali v centru Frankfurtu v Haus der Volksarbeit doslova praskala ve švech.

Počtem přihlášených žáků jsme se nenechali zaskočit, původní plán jsme přizpůsobili zájmu a výuku se nám podařilo zahájit pro všechny. V září 2011 škola přijala dalších 40 školáků a přestěhovala se do větších prostor v městské části Hausen, kde jsme vyučovali až do roku 2014.
Některé z rodin potkáváme v naší škole doteď a to nás nesmírně těší.


Děkujeme Vám za důvěru a dlouholetou přízeň!


Někteří si určitě vzpomenou na stěhování do Schwalbachu, kde jsme setrvali až do října 2020.
Dnes v České škole bez hranic Rhein-Main, v nových prostorách v Zeppelinheimu, vyučujeme nejen děti s českými kořeny ve věku od 18 měsíců do 15 let, ale také dospělé. Nabídku jsme rozšířili o kroužky a další aktivity.

Dnes v České škole bez hranic Rhein-Main, v nových prostorách v Zeppelinheimu, vyučujeme nejen děti s českými kořeny ve věku od 18 měsíců do 15 let, ale také dospělé. Děti navíc mohou docházet do zájmových kroužků nebo se účastnit jednorázových aktivit.

Rodiny k nám dojíždějí až ze vzdálenosti 100 km od svého bydliště, evidujeme rodiny ze všech okolních spolkových zemí - Hesenska, Bavorska, Porýní-Falcka i ze Severního Porýní a Vestfálska.

Školu jsme původně založili jako občanské sdružení, spolek. Od roku 2017 naše aktivity sdružujeme v nestátní neziskové organizaci czentrum.

Existenci školy doprovázelo několik milníků. Jedním z nich byl například rok 2019, kdy jsme s dětmi v centru Frankfurtu, v parku Rothschildů vysadili Lípu Václava Havla, čímž se nám podařilo vytvořit veřejné místo pro setkávání Čechů ve Frankfurtu.
Pokud budete mít čas, zajděte si sem na procházku a najděte naši lípu (bližší informace v popisce videa).

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Naše škola nyní působí ve výchovně-vzdělávacím, kulturním a společenském CZENTRU Čechů a Slováků, které jsme symbolicky k 17. listopadu 2020 za podpory bývalého ministra zahraničí, Tomáše Petříčka a dalších osobností otevřeli pro českou a slovenskou komunitu žijící v regionu Porýní a Mohanu.

Jako jediná instituce v okolí umožňujeme sedm dní v týdnu bezpečné a příjemné místo pro setkávání expatů nejen v České, ale také ve Slovenské škole Rhein-Main.

Záleží nám na tom, aby se v našich prostorách cítili dobře české i slovenské děti a celé rodiny.

Vedle zajištění výuky se aktivně podílíme na úpravě českých zákonů pro zahraniční Čechy (například chceme volit distančně - přidejte se k nám a zaběhejte si!), naši žáci se účastní mezinárodních soutěží (např. umístění v soutěži Zeď nebo v Olympiádě českého jazyka pořádané spolkem ČŠBH), naši vyučující pravidelně absolvují kurzy pro rozšíření kvalifikace. Dokonce sami jsme se stali školícím centrem.

Jako jedna z mála českých škol v zahraničí jsme oprávněni vydávat osvědčení platná v České republice,
aktivity České školy bez hranic Rhein-Main podporuje ideově i finančně Česká republika.

Naše škola se stala respektovanou institucí. 

Reportáž o našich začátcích přinesl Český rozhlas - poslechněte si rozhovor.

Nově jsme v březnu 2021 iniciovali vznik unikátního online projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou.
Tento edukativní a podporující projekt si klade za cíl motivovat rodiny, které se rozhodly cestou vícejazyčné výchovy jít a chtějí se v této oblasti vzdělávat.

Dle aktuálních podkladů prošlo naší českou školou přes 400 dětí. Někteří absolventi se k nám vracejí jako učitelé nebo asistenti. Na provozu České školy bez hranic Rhein-Main se ve školním roce 2020/2021 podílelo takřka 30 osob. Aktivně se zapojujeme do života v regionu, obohacujeme ho a jsme partnerem pro řadu důležitých institucí. Dlouhodobě se nám daří do školy zapojovat pamětníky z okolí a dobrovolníky.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co si přát do budoucna?


Společné prožitky a osobní kontakt jsou klíčem k vybudování si pozitivního vztahu k češtině, ke svým kořenům, ke kamarádům. Proto si ze všeho nejvíc přeji, abychom se mohli setkávat ve škole osobně bez jakýchkoliv omezení. A dále bych si přála, abychom se všichni cítili v naší škole dobře a aby k nám děti a rodiče nadále rády docházely.

Protože ČŠBH Rhein-Main bude existovat tak dlouho, dokud o ni bude zájem.
Budoucnost školy máme v rukách my všichni.
Připijme si tedy nyní společně na další společná léta!

Mávám Vám z Frankfurtu!
Kateřina Spiess-Velčovská, 05.02.2021

zakladatelka CZENTRA Čechů a Slováků ve Frankfurtu nad Mohanem, České školy bez hranicSlovenské školy Rhein-Main a autorka projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou.