NOVINKA

Online výuka

Pro koho je online výuka vhodná?

Pro děti, které vyrůstají ideálně v německém, ale také v jiném jazykovém prostředí (např. anglofonním) a nemají možnost se setkávat s česky hovořícími kamarády v místě svého bydliště.

Pro dospívající děti nebo dospělé, kterým lidově řečeno ujel vlak... naskočte s námi!

Pro kohokoliv, kdo potřebuje naučit základy češtiny, naučit se specifickou terminologii, dostal pracovní příležitost spojenou s češtinou, a jiné možnosti.

Pro koho kurzy jsou?

Předškolní děti

věk 3-6, resp. 7 let

Školní děti

1. stupeň základní školy, tj. 6, resp. 7-9 let

Dospělí, dospívající, apod.

studenti

Úroveň češtiny

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

Dítě/student česky neumí nebo není aktivním uživatelem češtiny. Nebyl vystaven soustavnému působení jazyka od narození.

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK

Žák/student měl možnost získávat základní znalosti češtiny přirozenou komunikací, jazyku hrubě rozumí, ale není zvyklý český jazyk aktivně užívat. 

Ujel Vám v češtině vlak nebo nemáte možnost prezenční návštěvy? Náš online stihnete vždy... 

Co k výuce potřebujete?

Počítač nebo notebook, funkční mikrofon a kamera, připojení k internetu

Kdo učí?

Online výuku poskytují zkušení vyučující České školy bez hranic Rhein-Main.
Kurz je obzvláště vhodný pro děti vyrůstající v německy a anglicky hovořícím prostředí, jelikož naši učitelé dobře znají jazyková specifika těchto dětí.

Překvapení

Česká škola bez hranic Rhein-Main je jednou z mála českých škol v zahraničí, která má k dispozici prostory. Na konci školního roku (červen/červenec) organizujeme jednodenní víkendové setkání účastníků v naší škole. Pokud budete chtít, můžete tuto možnost využít jako příležitost k rodinnému výletu.

Žáci budou mít společně s rodiči možnost seznámit se osobně s kamarády, které poznali v online prostředí. Stejně tak se osobně seznámí s dalšími rodinami, vyučujícími a prostředím České školy bez hranic Rhein-Main a města Frankfurt. Pozvánky na setkání škola odesílá individuálně.

Nabídka online kurzů

Internetový kurz je vhodný pro předškolní děti a to za účasti rodičů, kteří dítěti poskytnou technickou podporu. Kurz je postaven převážně na vizuálních podkladech, hrách, apod. Vyučující se v rámci kurzu mohou u skupiny starších dětí okrajově věnovat také grafomotorice. Výuka probíhá v úterky a ve čtvrtky 11:00-11:45 hod., závěrečná opakovací lekce v sobotu 11:00 – 11:45 hod. (změna termínu vyhrazena).
ONLINE PŘEDŠKOLNÍ(věk 3-6, resp. 7 let)
Internetový kurz je vhodný pro děti, které již mají základní znalosti v počítání, ideálně také v rozpoznávání písmen, hlásek a slov, či slovních spojení. Kurz je postaven nejen na vizuálních vjemech, ale také např. na písemném popisu. Výuka probíhá v pondělí a ve středu 18:00 – 18:45 hod, závěrečná opakovací lekce v sobotu 11:00 – 11:45 hod. (změna termínu vyhrazena).
ONLINE ŠKOLNÍ(1. stupeň základní školy, tj. 6, resp. 7-9 let)
Internetový kurz vhodný pro každého, komu z různých důvodů nevyhovuje skupinový kurz. Délka jednotlivých setkání je 30 minut. Termín zahájení kurzu je možný takřka ihned, vyučující se dohodne přímo se studentem. Kurz lze začít ve chvíli, kdy budou s vedením školy dohodnuty podrobnosti ohledně cíl a zaměření kurzu. V případě zájmu kontaktujte vedení školy na e-mailu info@ceskaskolarheinmain.de
ONLINE INDIVIDUÁLvěkově neomezeno

Ceník kurzů

Skupinové kurzy
(témata jsou pro předškolní i školní věk stejná, liší se pouze úrovní dle úrovně žáků přihlášených do dané skupiny)
Platba za jednu úroveň
  (5 lekcí á 45 minut): 37 eur
Platba za pět úrovní (25 lekcí á 45 minut): 172 eur
Platba za osm úrovní (40 lekcí á 45 minut): 247 eur
Jedna úroveň se čerpá 14 dní, max. 3 týdny.

Individuální výuka
(vhodná, pokud se nevytvoří skupina, tuto formu výuky doporučujeme také dospívajícím dětem nebo dospělým)
Platba za individuál
(5 lekcí á 30 minut): 78 eur
Platba za individuál (10 lekcí á 30 minut): 150 eur
Pět lekcí se čerpá max. 1 měsíc.

Koncepce skupinového kurzu

Jeden kurz v dané věkové katetorii navštěvuje 5-8 žáků/studentů. Žáci postupují v úrovních. Jednu úroveň tvoří čtyři tematické okruhy, závěrečný pátý okruh je vždy opakovací. V poslední lekci si žáci nabyté komunikační dovednosti a znalosti procvičí a ukotví. Prostudujte si přehled připravených témat.

V rámci jedné úrovně si žáci osvojí minimálně 40 slovíček k daným tématům. Prostřednictvím známých básniček, říkadel a písní mají děti možnost seznámit se s českou kulturou, tradicemi a specifiky českého jazyka.

Skupiny jsou relativně malé, což vyučujícím umožňuje při online lekcích klást důraz na aktivní užívání českého jazyka jednotlivců ve skupině.

Online kurzy jsou intenzivní. Skupinový kurz se koná 2 - 3x týdně à 45 minut. Jedna úroveň je ukončena v průběhu přibližně 14 dní, záleží na dohodě s vyučujícím.

Přehled témat

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také Vás a Vaše děti.

V případě zájmu kontaktujte vedení školy. Aktuálně finalizujeme organizaci online výuky v novém školním roce. Již brzy zde zveřejníme podrobné informace.

Naše informace by se Vám mohly hodit.

Zanechejte nám svůj e-mail a my Vám příležitostně doručíme novinky o vícejazyčné výchově.
Takto Vám hodnotný obsah už nikdy neuteče.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat pouze za účelem příležitostného zasílání novinek se zajímavým obsahem k Průvodci vícejazyčnou výchovou v souladu s platnou evropskou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko Odhlásit se v každém zaslaném e-mailu. Více o našich zásadách zpracování osobních údajů zde.