Almanach

Vítáme vás ve studovně Průvodce vícejazyčnou výchovou, kde se můžete začíst do odborných článků, prostudovat si odkazy a aktuální novinky o vícejazyčné výchově z externích zdrojů. 
Shromažďujeme zde pro vás ty nejzajímavější poznatky. A pozor - a
rchiv neustále roste... Těšíme se na vaše návrhy.

Máte-li tip na zajímavý článek o vícejazyčné výchově v češtině nebo slovenštině, napište nám (info@vicejazycnavychova.cz). Rádi výčet rozšíříme také o vaše návrhy!

Mertins: Na cizí jazyky není nikdy pozdě

ZDROJ: Online psychologická poradna pro Čechy v zahraničí, Michala Škrábová

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jestli je lidská řeč vrozená nebo naučená? Možná jste se nad nadpisem tohoto článku usmáli nebo se lehce poušklíbli. To je ale otázka, mluvit nás přece učí rodiče, další členové rodiny, kamarádi, televize. Jak by mohla být řeč vrozená?.... 

Mertins: Je myšlení závislé na jazyku?

Mertins: Dvojjazyčnost prospívá výkonu mozku

ZDROJ: Eduzín, 11/2020

Češka Zuzana Tascas žije s rodinou už čtvrtým rokem v Austrálii. Manžel je Australan, doma se mluví anglicky, ale Zuzaně velmi záleží na tom, aby šestiletá Stela a čtyřletá Izabela ovládaly i češtinu. Základem úspěchu je dodržovat pravidlo: jeden rodič, jeden jazyk. Zuzana s dcerami mluví česky a denně jim také čte nebo pouští české pohádky.... 

ZDROJ: Online psychologická poradna pro Čechy v zahraničí, Michala Škrábová

Jsem hrdým rodičem dvou trilingvních dcer, se kterými mluvím menšinovým jazykem. Tedy jazykem, kterému je dítě vystaveno méně často, v mém případě česky. Jsem také interkulturní psycholožka, která pracovala se stovkami expatů, a která sestavila několik tipů, jak posílit menšinový jazyk u dětí s vícejazyčných rodin....

ZDROJ: idnes.cz

Znalost cizích jazyků je v dnešním internetem a obchodem propojeném světě jasnou výhodou. V kolika letech je tedy ideální začít s učením druhého jazyka? A kdy přibrat ten třetí? Vědci se snaží nalézt uspokojivou odpověď již celá desetiletí... 

ZDROJ: celostnikomunikace.cz, Martina Kolmanová

aneb jazykové dovednosti českého dvojjazyčného dítěte žijícího dlouhodobě v zahraničí.

Tento článek píši pro všechny děti, které se vrací nebo se budou vracet z dlouhodobého pobytu v zahraničí. Píši ho také pro všechny učitele, kterým se tyto děti dostanou do péče...

ZDROJ: Česká televize, 28.01.2022

Kdy přesně během těhotenství se děti naučí poznat rodný jazyk? To je jedna z otázek, kterou chce zodpovědět tým odborníků z Psychologického ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy. Vědci zkoumají, jak se děti před narozením i poté, co přijdou na svět, učí vnímat řeč. A matkám také radí, aby s ratolestmi mluvily co nejdříve....

ZDROJ: Slnečnica 06/2020, Jana Portugall

Ako budeme spolu komunikovať? Ja Slovenka, otec Nemec. V dennodennom živote sme používali tri jazyky. Hovorili sme slovensky, nemecky a anglicky. Začneme používať posunkovú reč? A ktorú?

Homolková: Bilingvismus u dětí s downovým syndromem

článek z PLUS 21, 1/2021, vydávaný společností DownSyndrom CZ

Lera Boroditsky, TEDWomen 2017

ZDROJ: Česká televize, 13.02.2022

Průzkum v porodnici v Havlíčkově Brodě provádí Univerzita Karlova u předčasně narozených miminek. Vědci zjišťují, co vše se děti naučí ještě v děloze. Například rozpoznat hlas svojí matky, naučit se básničku, kterou jim matka často říkala nebo rozeznat cizí jazyk od mateřského. 

ZDROJ: FLOWEE 06/2020, Milada Kadeřábková

Anna Marklová studuje psycholingvistiku v Dortmundu, sama tedy musí přepínat z řeči na řeč docela často. Prozradila nám, jak řeč, kterou mluvíme, ovlivňuje naše vnímání.... 

Prof. Claudine Kirsch, Univerzita Lucemburk

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZDROJ: Česká televize, 22.03.2023

Lidské jazyky se od sebe významně liší. Vědci teď prokázali, že tato odlišnost se otiskuje i do vnitřní struktury mozku rodilých mluvčí.

ZDROJ: Český rozhlas, 3. říjen 2014

Cizinci mají zájem studovat na českých školách, musí však doložit potvrzení o předchozím studiu. Toto musí být v Česku uznáno. Co když diplom není uznán, ale škola nenamítá proti studiu cizince?

ZDROJ: celostnikomunikace.cz, Martina Kolmanová

V současné době v České republice stoupá počet dvojjazyčných dětí. Současně s tím také narůstá i množství otázek, které se vztahují k vývoji řeči dvojjazyčného dítěte. O pozitivním vlivu dvojjazyčnosti na vývoj dítěte dnes snad již nikdo nepochybuje.... 

ZDROJ: rozhlas.cz, 11/2016

„Ve vícejazyčné rodině by měl každý rodič hovořit na dítě svou mateřštinou,“ říká psycholožka, psychoterapeutka a spoluautorka publikace Bilingvismus a interkulturní komunikace Lucie Scholl.... 

ZDROJ: Aktuálně.cz, 26.12.2022

Když člověk mluví s jazykovědcem Karlem Olivou, musí si dát pozor na jazyk. Podle spisovnosti vyjadřování totiž ihned pozná, co je zač. Vtipně charakterizuje i úroveň českých politiků. A překvapí postřehem, že Janu Husovi by současník již nerozuměl. O češtině mu vyšel knižní rozhovor s novinářkou Ivanou Karáskovou. Pro Aktuálně.cz popisuje, jak jazyk odráží mentalitu národa.

Přidejte se do naší edukativní, podpůrné a motivační uzavřené facebookové skupiny, kde s rodiči a odborníky diskutujeme o různých tématech. Stačí vyplnit dvě vstupní otázky kvůli vaší autorizaci a odsouhlasit pravidla. Těšíme se na vás!