Vícejazyčná výchova v praxi

Poslechové sady

Natáčíme pro vás vyprávění v rodinách, kde vícejazyčnou výchovu v různých obměnách aplikují. Praktické rady, zkušenosti a vzorové situace napoví víc než odborná literatura.

Přinášíme vám informace od rodičů, kteří ví, o čem mluví a umí svým přístupem inspirovat.

Aby nám vícejazyčná výchova krásně klapala, je dobré mít doma zavedená pravidla.

Rodiny, kterým se vícejazyčná výchova daří, ví o tom své.
Oslovili jsme je a požádali o natáčení. 

PROČ?

  • Abychom vám pomohli ujasnit si představu, jak úspěšná vícejazyčná výchova může vypadat v praxi.
  • Abyste měli možnost nahlédnout do jiných domácností a zjistit, jak v ní řešili komplikované situace.
  • Abyste věděli, že v tom nejste sami a našli inspiraci v příbězích druhých. 
  • Abyste pochopili, že vícejazyčnou výchovu máme v rukou my, rodiče. Jak si to nastavíme, takové to budeme mít a tak to také přijmou naše děti a okolí. 

Vícejazyčná výchova v praxi

Unikátní poslechové sady o tom, jak může vypadat vícejazyčná výchova v běžném životě.

Jedna sada = jedna rodina.
Jedna sada = 15 kapitol s patnácti na sebe navazujícími tématy. 
Jedna kapitola = jedno pravidlo vícejazyčné výchovy nebo specifická situace z konkrétní rodiny.

Každá audiosada vám poskytne podrobný návod, jak aplikovat vícejazyčnou výchovu v praxi.

Bilingvní (postupná) výchova, strategie místa

Trilingvní (simultánní) výchova, strategie OPOL

Bilingvní (simultánní) výchova, strategie OPOL

Poslechněte si neobyčejné příběhy rodin, které vychovávají své děti vícejazyčně.
Díky jejich vyprávění získáte praktické informace a užitečné rady. 
S pomocí konkrétních příkladů si můžete nastavit pravidla vícejazyčné výchovy doma sami.  


Děkuji srdečně rodinám Petry, Heleny a Jany za čas a ochotu sdílet své osobní příběhy. Jste úžasní!


Víte, která pravidla jsou ve vícejazyčné výchově důležitá? 
V našem Průvodci si můžete ZDARMA stáhnout tzv. desatero vícejazyčné výchovy.

Inspirujte se přístupem jiných a nastavte si vícejazyčnou výchovu tak,
aby fungovala stejně dobře i ve vaší rodině.