Vícejazyčná výchova v praxi

Audioset HELENA

Unikátní 15dílný poslechový seriál o tom, jak může vypadat vícejazyčná výchova v běžném životě.

Příběh tříjazyčné rodiny žijící v zahraničí. Maminka Češka, otec Ir, rodina žije v Německu. 

Helena žije v Německu již mnoho let. Zde se seznámila s otcem svých dětí, jejich dorozumívací jazyk byl na počátku angličtina, nyní je to němčina. 
Vícejazyčná výchova v rodině Heleny je vázaná na osobu = tzv. metoda OPOL (one person, one language). Maminka mluví česky, tatínek anglicky a okolní řeč je němčina.
V případě této rodiny jde o tzv. simultánní vícejazyčnou výchovu, tzn. děti si osvojují všechny jazyky zároveň.

JAZYKOVÁ STRATEGIE OPOL

Úspěšná trilingvní výchova je náročná, s pozitivním nastavením se však dá zvládnout dobře. 
V době natáčení této sady začala dcera Heleny chodit do školky a syn byl předškolák. Obě děti navštěvují německá vzdělávací zařízení a o sobotách docházejí do české doplňkové školy. 

Helena od začátku věděla, že chce děti vychovávat česky.
O tématu už leccos věděla, uvědomovala si tedy velice dobře od počátku, že se čeština stane jednou menšinovým jazykem. Proto již od narození dětí pečlivě dbá na dobrý základ.

Helena také ví, že vícejazyčná výchova není jen o řeči, ale hlavně je o vztahu rodičů k mateřštině. Její přístup k vícejazyčné výchově je inspirativní. 

Helena začala od narození dětí aplikovat desatero vícejazyčné výchovy z České školy bez hranic Rhein-Main. 
Tato audiosada se opírá o soubor praktických rad, které pomáhají nastavit funkční pravidla v rodině. Získejte naše desatero vícejazyčné výchovy zdarma.

Ve vyprávění Heleny najdete odpovědi na řadu otázek jako například:

 • Jak funguje tříjazyčná výchova?
 • Proč je důležité položit základ již v raném věku?
 • Kde hledat motivaci pro to abychom děti naučili dobře česky?
 • Jak řešit situace, kdy děti vzdorují?
 • Co je pro Helenu hnací silou k vícejazyčné výchově?
 • Jaká doporučení by rodičům v podobné situaci dala?

Nahrávek je v balíčku 15, jedna nahrávka má 15 - 20 minut.
Audiosada Helena obsahuje 4 hodiny ojedinělých informací
, které nikde jinde nenajdete. 

 • 1
  Co je vícejazyčnost?
 • 2
  Vícejazyčná výchova by měla být přirozená.
 • 3
  Volba jazykové strategie.
 • 4
  Buďte důslední!
 • 5
  Vyváženost jazyků je klíčová.
 • 6
  Dbejte na pozitivní vztah k jazykům.
 • 7
  Posilujte menšinové jazyky.
 • 8
  Navštěvujte často 'domov'.
 • 9
  Nevyžadujte bezchybnost.
 • 10
  Odolejte případným krizím.
 • 11
  Nenechte se znejistit předsudky.
 • 12
  Výhody a nevýhody vícejazyčnosti.
 • 13
  Stručné nastínění vývoje vícejazyčnosti.
 • 14
  Co dělat, když dítě nechce?
 • 15
  Tečka na závěr.

Poslechněte si neobyčejný příběh rodiny, kdy oba rodiče jsou v zemi cizinci. Oběma však hodně záleží na tom, aby děti ovládaly jejich mateřské jazyky. Díky vyprávění Heleny získáte praktické informace a užitečné rady. 

Poslechněte si úryvek z vyprávění Heleny.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

€ 39

Tato audiosada vám poskytne návod, jak aplikovat vícejazyčnou výchovu v praxi.
Balíček obsahuje 15 audionahrávek nabitých zkušenostmi a praktickými návody.
 
Náš Průvodce vícejazyčnou výchovou je unikátní ve svém přístupu.

Pomůžeme vám rozšířit si obzory, učit se z úspěchů i chyb ostatních. Tento audioset vám ukáže, jak se dá vícejazyčná výchova aplikovat v praxi. Konkrétní zkušenosti napoví víc než desítky odborných příruček.

Inspirujte se přístupem jiných a nastavte si vícejazyčnou výchovu tak,
aby fungovala stejně dobře i ve vaší rodině.
Helena vás svým vyprávěním ❤ zve k sobě domů.

AUDIOSET VÁM O PRAVIDLECH NESTAČÍ?

Připravili jsme pro vás e-book

V PDF zdarma (odkaz výše v textu) najdete seznam pravidel, e-book vás svým podrobným výkladem přivede k zamyšlení a inspiruje. Je to ideální doplněk k audiosadám, jelikož v našem e-booku jsme každé pravidlo pojali tak, abyste na jednotlivé body pohlédli z různých úhlů. Se zkušenostmi Heleny a s pomocí tohoto e-booku získáte nadhled, vaše nápady a myšlenky se propojí a vy budete mít zcela konkrétní představu, jak desatero ideálně sladit s vaší aktuální rodinnou situací. 

Náš e-book se pro vás může stát důležitým klíčem k nastartování změn, které povedou k úspěšnému zvládnutí vaší vícejazyčné výchovy.

Celkem 22 stran informací, které zužitkujete od prvního řádku.

€ 9,99