Vlídný ceník
ČŠBH Rhein-Main

Informace k cenám našich dalších aktivit najdete na webové stránce určené aktivity.

Pravidelná (skupinová) výuka              
Cena za pololetí (16 setkání) / za školní rok (32 setkání)     

BROUČCI I
Délka výuky 60 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 9/ termín
€ 144 / € 288
BROUČCI II
Délka výuky 90 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 11/ termín
€ 176 / € 352
BROUČCI III
Délka výuky 120 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 13/ termín
€ 208 / € 416
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Délka výuky 5 vyučovacích hodin, tzn. € 26/ termín
€ 416 / € 832
ČEŠTINA PRO NÁCTILETÉ
180 minut výuky x 5 setkání za pololetí nebo 10 setkání/rok
€ 179 / € 319
ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK, DĚTI
Délka výuky 120 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 26/termín
€ 416 / pololetí
ČEŠTINA/ NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK, DOSPĚLÍ
Délka výuky 90 minut x 14 termínů
€ 252 / pololetí

Další kurzy a aktivity školy

DIVADELNÍ KROUŽEK
Délka 900 min./ 5x za pololetí nebo 10x za školní rok
€ 69 (pol.) nebo € 135 (šk. rok)
STAVÍME S MERKUREM
Tvořivý kroužek pro mladé konstruktéry. Délka 180 minut krát tři setkání v pololetí.
€ 68 / pololetí
LOGOPEDIE V ČEŠTINĚ
Cena závisí na délce konzultací, jednotlivé minuty se sčítají do hromadné faktury.
€ 1 / min.
HUDEBNÍ KROUŽEK ČESKÝ MUZIKANT
Délka 45 min./ 10x pololetí
€ 45 /pololetí
FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Délka 60 min./7x pololetí
€ 50 / pololetí
VÝTVARNÝ KROUŽEK
Délka 90 min./ 5x pololetí. K poplatku mohou vzniknout náklady na materiál.
€ 50 /  pololetí
PROJEKTOVÉ DÍLNY ČEŠTINY
Délka 180 min./ setkání
€ 18 / setkání
DIVADELNÍ KROUŽEK
Délka 900 min./ 5x za pololetí nebo 10x za školní rok
€ 69 (pol.) nebo € 135 (šk. rok)
STAVÍME S MERKUREM
Tvořivý kroužek pro mladé konstruktéry. Délka 180 minut krát tři setkání v pololetí.
€ 68 / pololetí
LOGOPEDIE V ČEŠTINĚ
Cena závisí na délce konzultací, jednotlivé minuty se sčítají do hromadné faktury.
€ 1 / min.
HUDEBNÍ KROUŽEK ČESKÝ MUZIKANT
Délka 45 min./ 10x pololetí
€ 45 /pololetí
FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Délka 60 min./7x pololetí
€ 50 / pololetí
Tvořivé dílničky s prožitkem
Délka 150 min./ setkání. K poplatku mohou vzniknout náklady na materiál.
€ 18/ setkání (RODINA - 1 dospělý, max. 3 děti) nebo € 12/ setkání (DÍTĚ bez doprovodu)
PROJEKTOVÉ DÍLNY ČEŠTINY
Délka 180 min./ setkání
€ 18 / setkání

Individuální výuka
Předplatné

ČEŠTINA/ NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK
Po uhrazení částky máte možnost čerpat zaplacené termíny během následujících 12 měsíců. Délka výuky 60 min./10x + 1. informační schůzka
€350

Online kurzy pro předškolní děti
Výukové bloky zpracované do čtyř ročních období. Vhodné pro děti do sedmi let. 

JEDNO ROČNÍ OBDOBÍ
3 měsíce zpracované do 6 výukových modulů, videa pro děti i rodiče.
€ 99
KALENDÁŘNÍ ROK
4 roční období ve čtyřech modulech
€ 319

Jednorázové poplatky

ZÁPISNÉ
Hradí se při první registraci do školy nebo v případě odevzdání přihlášky po vypršení lhůty.
€ 20
ROČNÍ POPLATEK ZA KOPIE
A PRACOVNÍ LISTY. Splatný na začátku školního roku. Platí POUZE žáci ZŠ.
€ 10
POPLATEK ZA ČLENSTVÍ
VE SPOLKU ČŠBH z.s. V PRAZE. Hradí se za školní rok za jednoho žáka.
€ 5
VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU
Originály dokumentů jsou zdarma. Každý požadovaný duplikát se hradí.
€ 10
ZKUŠEBNÍ HODINA
PRO ZÁJEMCE. Možnost jednorázové návštěvy v průběhu prvních 14ti dnů po zahájení pololetí. Povinné je nahlášení návštěvy minimálně týden předem u vedení školy!
€ 20
UČEBNICE A KNIHY
Cena závisí na aktuálně používaných učebnicích. Více informací u vedení školy.
do € 50 / žáka nebo studenta
OPAKOVANÝ POZDNÍ PŘÍCHOD
POPLATEK vyplývá ze školního řádu.
€ 10

Lhůta pro odevzdání přihlášek: 15.6. nebo 30.11.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení: 30.6. nebo 15.12. (termíny je možné upravit dle aktuální situace).
Termín splatnosti poplatků: 15.7. nebo 30.12.

Bankovní údaje
Majitelem účtu je zřizovatel a správce školy, nestátní nezisková organizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE16 5004 0000 0716 5376 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: číslo na vystavené faktuře, příp. jméno a příjmení dítěte a název kurzu.