Vlídný ceník
ČŠBH Rhein-Main

Ceny se vztahují na nový školní rok. K úpravě ceníku došlo k 03.04.2023.

Informace k cenám našich dalších aktivit najdete na webové stránce konkrétní aktivity.

Pravidelná (skupinová) výuka              
Cena za pololetí (16 setkání) / za školní rok (32 setkání). 
S roční účastí na výuce vždy ušetříte.   

BROUČCI I
Délka výuky 60 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 10,30/ termín
€164,80/ €325
BROUČCI II
Délka výuky 90 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 12,60/ termín
€201,60/ €399
BROUČCI III
Délka výuky 120 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 14,90/ termín
€238,40/ €470
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Délka výuky 5 vyučovacích hodin, tzn. € 27,20/ termín
€435,20/ €864
ČEŠTINA PRO NÁCTILETÉ
180 minut výuky x 5 setkání za pololetí nebo 10 setkání/rok
€ 179/ € 319
ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK, DĚTI
Délka výuky 120 minut x 16 termínů/pololetí nebo 32 termínů/šk. rok, tzn. € 27,20/termín
€ 435,20/ pololetí
ČEŠTINA/ NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK, DOSPĚLÍ
Délka výuky 90 minut x 14 termínů, tzn. € 19/termín
€266/ pololetí

Další kurzy a aktivity školy

LOGOPEDIE V ČEŠTINĚ
Cena závisí na délce konzultací, jednotlivé minuty se sčítají do hromadné faktury.
€ 1 / min.
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY s PROŽITKEM
Délka 120 min./ setkání
€22 rodina nebo €15/ dítě bez doprovodu za jedno setkání
HUDEBNÍ KROUŽEK ČESKÝ MUZIKANT
Délka 30 min./ 4x pololetí
€ 35 /pololetí
DOBRODRUŽSTVÍ SE SKŘÍTKEM BERNARDEM
Délka setkání 90 min. / 4x pololetí
€ 15/ jedno setkání nebo €112/ školní rok
NOCOVÁNÍ ve škole
Individuální koncept určený pro školáky zapsané k docházce i externí děti, cena zahrnuje také stravu
€ 29/ akci
DIVADELNÍ KROUŽEK
Délka 900 min./ 5x za pololetí nebo 10x za školní rok
€ 69 (pol.) nebo € 135 (šk. rok)
STAVÍME S MERKUREM
Tvořivý kroužek pro mladé konstruktéry. Délka 180 minut krát tři setkání v pololetí.
€ 68 / pololetí
FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Délka 60 min./7x pololetí
€ 50 / pololetí

Individuální výuka
Předplatné

ČEŠTINA/ NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK
Po uhrazení částky máte možnost čerpat zaplacené termíny během následujících 12 měsíců. Délka výuky 60 min./10x výuka + 1. informační schůzka
€390

Online kurzy pro předškolní děti
Výukové bloky zpracované do čtyř ročních období. Vhodné pro děti do sedmi let. 

JEDNO ROČNÍ OBDOBÍ
3 měsíce zpracované do 6 výukových modulů, videa pro děti i rodiče.
€ 99
KALENDÁŘNÍ ROK
4 roční období ve čtyřech modulech
€ 319

Jednorázové poplatky

ZÁPISNÉ
Hradí se při první registraci do školy nebo v případě odevzdání přihlášky po vypršení lhůty.
€ 20
ROČNÍ POPLATEK ZA KOPIE
A PRACOVNÍ LISTY. Splatný na začátku školního roku. Platí POUZE žáci ZŠ.
€ 10
POPLATEK ZA ČLENSTVÍ
VE SPOLKU ČŠBH z.s. V PRAZE. Hradí se za školní rok za jednoho žáka.
€ 5
VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU
Originály dokumentů jsou zdarma. Každý požadovaný duplikát se hradí.
€ 10
ZKUŠEBNÍ HODINA
PRO ZÁJEMCE. Možnost jednorázové návštěvy v průběhu prvních 14ti dnů po zahájení pololetí. Povinné je nahlášení návštěvy minimálně týden předem u vedení školy!
€ 20
UČEBNICE A KNIHY
Cena závisí na aktuálně používaných učebnicích. Více informací u vedení školy.
do € 50 / žáka nebo studenta
OPAKOVANÝ POZDNÍ PŘÍCHOD
POPLATEK vyplývá ze školního řádu.
€ 10

Lhůta pro odevzdání přihlášek: 15.6. nebo 30.11.
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení: 30.6. nebo 15.12. (termíny je možné upravit dle aktuální situace).
Termín splatnosti poplatků: 15.7. nebo 30.12.

Bankovní údaje
Majitelem účtu je zřizovatel a správce školy, nestátní nezisková organizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE16 5004 0000 0716 5376 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: číslo na vystavené faktuře, příp. jméno a příjmení dítěte a název kurzu.