Předškolní výchova

Broučku, vstávej! Už je den, sluníčko nám svítí do oken.

Koncem května zveřejníme objednávkové formuláře
k novému školnímu roku 2022/2023.
Hlídejte si náš web i facebook.
Brzy se vše dozvíte!

Každé dítě je jedinečná a neopakovatelná osobnost. 
Každé dítě je ve svém základě hodné, poslušné, tvořivé a společenské. Má schopnost osobnostně růst, rozvíjet se a naplňovat svoje možnosti. A každé dítě v předškolním věku se může přirozeně naučit vnímat češtinu jako svůj mateřský jazyk.  


V období předškolního věku jsou „okna poznávání
a rozvíjení“ otevřena dokořán. 


Předškolní věk je mimořádně příznivé období pro rozvíjení různých stránek osobnosti dítěte. Do třech let se děti učí jazyky intuitivně, podvědomě. Procesy zrání a učení probíhají intenzivně, proto je důležité tuto etapu v životě dítěte využít ve prospěch co nejširšího osobnostního rozvoje.

Nástupní věk do naší školy je 18 měsíců,
předškolní výuka je vhodná pro děti s úrovní čeština jako mateřský, druhý nebo cizí jazyk. 

Skupiny předškolních dětí nesou název Broučci podle knížky českého autora Jana Karafiáta, která patří k nejvýznamnějším dílům české literatury. 

ZÁPIS DĚTÍ PROBÍHÁ VŽDY: 
- k zimnímu pololetí do 15.06.
- k letnímu pololetí do 30.11.

Struktura vyučovací hodiny

Každá vyučovací hodina má pevnou strukturu, která zůstává neměnná. Tato pevně daná struktura děti provází po celou dobu návštěvy předškolních programů ČŠBH RM.

Rituály poskytují jistotu a jednodušší orientaci ve výuce. Témata se mění v měsíčních cyklech a jsou většinou ve všech skupinách identická. Výuka v jednotlivých skupinách se liší stupněm obtížnosti a náročnějším obsahem.

Setkávání probíhají výhradně v češtině, používáme tzv. metodu total immersion = úplné ponoření do jazyka.

 • 1
  Přivítání
 • 2
  Rytmická a pohybová část
 • 3
  Hudební část
 • 4
  Jazyková část
 • 5
  Rozloučení

Cílem předškolní výchovy je jazyková příprava dětí na školní výuku v češtině.

Výuka předškolních dětí v České škole bez hranic Rhein-Main probíhá formou
👉rozšiřování slovní zásoby, 👉aktivní komunikací v češtině, 👉seznámení se s českou literaturou (pomocí tvořivých her, divadla, pohádek, dětských příběhů) a uměním, 👉 poznávání českých tradic, ročního období a významných českých výročí. Dítěti komplexně pomáháme 👉vytvořit si dovednosti potřebné k porozumění světa i sebe sama. 

Předškolní výchova je vhodná pro děti ve věku 18 měsíců až 6 let (včetně).

V České škole bez hranic Rhein-Main podporujeme vztah dětí k přírodě a pobyt na čerstvém vzduchu. Ve výuce aplikujeme metodiky mezinárodního programu LES VE ŠKOLE a českého vzdělávacího projektu UČÍME SE VENKU. Budova naší školy se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, proto pokud nám to počasí dovolí trávíme spoustu času s dětmi na školní zahradě nebo v lese. 

Příroda podporuje tvořivost dětí, získávání sebejistoty z nových způsobů objevování v neznámém, ale přátelském prostředí. Navíc prostředí zdravém a relativně neomezeném.

Pobyt venku nám poskytuje nejvíce podnětnou učebnu na světě. 

KAPACITA SKUPIN PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY JE V LETNÍM POLOLETÍ 2022 NAPLNĚNA.
PŘIHLÁŠENÍ JIŽ NENÍ MOŽNÉ.

Organizace výuky

Broučci I, věk 18 měsíců-3 roky, délka 60 minut
Ve skupině nejmenších dětí probíhá vyučování vždy za doprovodu jednoho rodiče. Cílem je uvedení rodičů do procesu vícejazyčnosti. Spoluprací mají rodiče i děti možnost osvojit si co nejpřirozenějším způsobem techniky vícejazyčné výchovy.

Broučci II, věk 3-4 roky, délka 90 minut
Děti skupiny Broučci II pracují samostatně. Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby, podpora vyjadřovacích schopností dítěte a schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu. Důležité je zvládnutí technik nutných pro přípravu nástupu do školy.

Broučci III, věk 5-6 let, délka 120 minut
Skupina pracuje samostatně. Kromě běžných výukových témat jsou děti intenzivněji připravovány ná nástup do 1. třídy. Předškoláci začínají pracovat s vlastním portfoliem, tedy pracovními složkami, do kterých si zakládají pracovní listy (mapuje pokrok dítěte v průběhu školního roku). Velký důraz je kladen na grafomotorický vývoj a správné držení tužky.

Zápis žáků k novému pololetí probíhá vždy: 
- k zimnímu pololetí do 15.06.
- k letnímu pololetí do 30.11.

Pokud jste lhůtu pro přihlášení nestihli, kontaktujte vedení školy. Pokud ve skupině nebyla naplněna maximální kapacita, lze dítě přijmout i mimo uvedený termín.

Základem úspěšného zvládnutí vícejazyčné výchovy je především aktivní přístup rodiny.

 Rodičům poskytujeme každý měsíc výukový plán s básničkami, říkankami a písničkami, důležitou slovní zásobou a tématy, kterými se děti v daném měsíci aktuálně zabývají. Opakování v domácím prostředí je nevyhnutelné pro dobrý vývoj dítěte a mělo by probíhat přirozenou a nenásilnou formou.

Kapacita jedné skupiny je minimálně 5 a maximálně 10 žáků.

Pravidelná návštěva českého kolektivu vede děti k uvědomění si určité výjimečnosti. Dítě vnímá, že oproti svým vrstevníkům patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné dětské společnosti a postupně na to začíná být hrdé.

Důležitou roli ve výchovném procesu sehrávají rodiče jako vzor.
Pozitivně laděný vztah s česky hovořícím rodičem je důležitý pro vývoj vztahu dítěte k českým kořenům, kultuře a historii - tedy k budování si vlastní identity.

Naše škola disponuje vlastním vzdělávacím programem pro předškolní výchovu, který je výsledkem našich více jak 10letých zkušeností. Tento dokument garantuje systematicky vystavěný program s pevně danými tematickými celky a očekávanými výstupy.
Dokument rádi poskytneme k nahlédnutí přímo v naší škole. 

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také Vás a Vaše děti.

Výuka v zimním pololetí se uskuteční od 10.09.2022 do 28.01.2023.

Pololetní přihláška do skupiny Broučci I
(věk 18 měsíců až 3 roky), prezenční výuka
probíhá s rodiči, délka 60 minut.

Za jednu sobotu profesionálně koncipovaného vzdělávacího programu zaplatíte pouhých € 9.

Pololetní přihláška do skupiny Broučci II
(věk 3-4 roky), délka prezenční výuky
90 minut.

Za jednu hodinu a půl pedagogického vedení ve výuce zaplatíte pouhých € 11.

Pololetní přihláška do skupiny
Broučci III 
(věk 5-6 let), délka prezenční výuky 120 minut.

Za dvě hodiny odborně sestavené sobotní výuky zaplatíte pouhých € 13.

Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. 
Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická nařízení. Seznamte se s nimi Vy i Vaše děti včas (viz příloha ke stažení).

 • Hygienická pravidla

  Respektujte nařízení platná v naší škole, ke stažení klikněte na ikonku.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63329 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
METREM: přímé spojení S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@ceskaskolarheinmain.de

Naše informace by se Vám mohly hodit

Zanechejte nám svůj e-mail a my Vám příležitostně doručíme novinky o vícejazyčné výchově.
Takto Vám hodnotný obsah už nikdy neuteče.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat pouze za účelem příležitostného zasílání novinek se zajímavým obsahem k Průvodci vícejazyčnou výchovou v souladu s platnou evropskou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko Odhlásit se v každém zaslaném e-mailu. Více o našich zásadách zpracování osobních údajů zde.