Předškolní výchova

Broučku, vstávej! Už je den, sluníčko nám svítí do oken.
S nejmenšími žáky se v naší škole setkáváme v úterky a v soboty.

Každé dítě je jedinečná a neopakovatelná osobnost. 
Každé dítě je ve svém základě hodné, poslušné, tvořivé a společenské. Má schopnost osobnostně růst, rozvíjet se a naplňovat svoje možnosti. A každé dítě v předškolním věku se může přirozeně naučit vnímat češtinu jako svůj mateřský jazyk.  


V období předškolního věku jsou „okna poznávání a rozvíjení“ otevřena dokořán. 


Předškolní věk je mimořádně příznivé období pro rozvíjení různých stránek osobnosti dítěte. Do třech let se děti učí jazyky intuitivně, podvědomě. Procesy zrání a učení probíhají intenzivně, proto je důležité tuto etapu v životě dítěte využít ve prospěch co nejširšího osobnostního rozvoje.

Nástupní věk do naší školy je 18 měsíců,
předškolní výuka je vhodná pro děti s úrovní čeština jako mateřský, druhý nebo cizí jazyk. 

Skupiny předškolních dětí nesou název Broučci podle knížky českého autora Jana Karafiáta, která patří k nejvýznamnějším dílům české literatury. 

Skupina Broučci I
(věk 18 měsíců až 3 roky), prezenční výuka
probíhá s rodiči, délka 60 minut.
Výuka probíhá v čase od 8:30 do 9:30.

Za jednu sobotu profesionálně koncipovaného vzdělávacího programu zaplatíte pouhých € 10,30.

Skupina Broučci IIa
a Broučci IIb
(věk 3-4 roky), délka prezenční výuky
90 minut.
Výuka Broučků IIa probíhá v čase od 8:30 do 10:00,
výuka Broučků IIb v čase od 10:15 do 11:45.

Za 90 minut pedagogického vedení ve výuce zaplatíte jen € 12,60.

Skupina Broučci III 
(věk 5-6 let), délka prezenční výuky
120 minut.
Výuka probíhá v čase od 9:00 do 11:00.

Za dvě hodiny strukturovaně vedené a odborně sestavené sobotní výuky zaplatíte € 14,90.

Struktura vyučovací hodiny

Každá vyučovací hodina má pevnou strukturu, která zůstává neměnná. Tato pevně daná struktura děti provází po celou dobu návštěvy předškolních programů ČŠBH RM.

Rituály poskytují jistotu a jednodušší orientaci ve výuce. Témata se mění v měsíčních cyklech a jsou většinou ve všech skupinách identická. Výuka v jednotlivých skupinách se liší stupněm obtížnosti a náročnějším obsahem.

Setkávání probíhají výhradně v češtině, používáme tzv. metodu total immersion = úplné ponoření do jazyka.

 • 1
  Přivítání
 • 2
  Rytmická a pohybová část
 • 3
  Hudební část
 • 4
  Jazyková část
 • 5
  Rozloučení

Cílem předškolní výchovy je jazyková příprava dětí na školní výuku v češtině.

Výuka předškolních dětí v České škole bez hranic Rhein-Main probíhá formou
👉rozšiřování slovní zásoby, 👉aktivní komunikací v češtině, 👉seznámení se s českou literaturou (pomocí tvořivých her, divadla, pohádek, dětských příběhů) a uměním, 👉 poznávání českých tradic, ročního období a významných českých výročí. Dítěti komplexně pomáháme 👉vytvořit si dovednosti potřebné k porozumění světa i sebe sama. 

Předškolní výchova je vhodná pro děti ve věku 18 měsíců až 6 let (včetně).

V České škole bez hranic Rhein-Main podporujeme vztah dětí k přírodě a pobyt na čerstvém vzduchu. Ve výuce aplikujeme metodiky mezinárodního programu LES VE ŠKOLE a českého vzdělávacího projektu UČÍME SE VENKU. Budova naší školy se nachází v bezprostřední blízkosti lesa, proto pokud nám to počasí dovolí trávíme spoustu času s dětmi na školní zahradě nebo v lese. 

Příroda podporuje tvořivost dětí, získávání sebejistoty z nových způsobů objevování v neznámém, ale přátelském prostředí. Navíc prostředí zdravém a relativně neomezeném.

Pobyt venku nám poskytuje nejvíce podnětnou učebnu na světě. 

Organizace sobotní výuky

Broučci I, věk 18 měsíců-3 roky, délka 60 minut
Ve skupině nejmenších dětí probíhá vyučování vždy za doprovodu jednoho rodiče. Cílem je uvedení rodičů do procesu vícejazyčnosti. Spoluprací mají rodiče i děti možnost osvojit si co nejpřirozenějším způsobem techniky vícejazyčné výchovy.

Broučci II, věk 3-4 roky, délka 90 minut
Děti skupiny Broučci II pracují samostatně. Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby, podpora vyjadřovacích schopností dítěte a schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu. Důležité je zvládnutí technik nutných pro přípravu nástupu do školy.

Broučci III, věk 5-6 let, délka 120 minut
Skupina pracuje samostatně. Kromě běžných výukových témat jsou děti intenzivněji připravovány ná nástup do 1. třídy. Předškoláci začínají pracovat s vlastním portfoliem, tedy pracovními složkami, do kterých si zakládají pracovní listy (mapuje pokrok dítěte v průběhu školního roku). Velký důraz je kladen na grafomotorický vývoj a správné držení tužky.

Zápis žáků k novému pololetí probíhá vždy: 
- k zimnímu pololetí do 15.06.
- k letnímu pololetí do 05.12.

Pokud jste lhůtu pro přihlášení nestihli, kontaktujte vedení školy.
Pokud ve skupině nebyla naplněna maximální kapacita, lze dítě přijmout i mimo uvedený termín.

Základem úspěšného zvládnutí vícejazyčné výchovy je především aktivní přístup rodiny.

 Rodičům poskytujeme každý měsíc výukový plán s básničkami, říkankami a písničkami, důležitou slovní zásobou a tématy, kterými se děti v daném měsíci aktuálně zabývají. Opakování v domácím prostředí je nevyhnutelné pro dobrý vývoj dítěte a mělo by probíhat přirozenou a nenásilnou formou.

Kapacita jedné skupiny je minimálně 5 a maximálně 10 žáků.

Pravidelná návštěva českého kolektivu vede děti k uvědomění si určité výjimečnosti. Dítě vnímá, že oproti svým vrstevníkům patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné dětské společnosti a postupně na to začíná být hrdé.

Důležitou roli ve výchovném procesu sehrávají rodiče jako vzor.
Pozitivně laděný vztah s česky hovořícím rodičem je důležitý pro vývoj vztahu dítěte k českým kořenům, kultuře a historii - tedy k budování si vlastní identity.

Naše škola disponuje vlastním vzdělávacím programem pro předškolní výchovu, který je výsledkem našich více jak 10letých zkušeností. Tento dokument garantuje systematicky vystavěný program s pevně danými tematickými celky a očekávanými výstupy.
Dokument rádi poskytneme k nahlédnutí přímo v naší škole. 

Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. 
Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuálně platná hygienická nařízení.

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také Vás a Vaše děti.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
MHD: přímé spojení linkou S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@skolarheinmain.de