Školní výuka

Příliš jsem, vyznati musím, vlasti a jazyku svého milovný, takže po ničem netoužím více, jako aby ten všelijak vzdělán a ozdoben byl.“
J. A. Komenský

Jsme sobotní neboli neúplná škola. Vycházíme z předpokladu, že se dětem dostává plnohodnotného základního vzdělání na německých základních školách, našim cílem je proto doplnit znalosti a vědomosti souvisejících s českým původem rodiny dítěte.

Ve výuce se zaměřujeme na výuku českého jazyka a literatury plus českých reálií dějepisného a zeměpisného charakteru v rozsahu prvního a druhého stupně základního vzdělávání. 

Česká škola bez hranic Rhein-Main vydává žákům platná osvědčení.

Víte, že děti s českým občanstvím mají povinnost dokládání povinné školní docházky? Základní informace a příslušné formuláře najdete na stránkách MŠMT. 


Jsme akreditovaná škola


Česká škola bez hranic Rhein-Main je oficiálním poskytovatelem vzdělávání v zahraničí. Seznam poskytovatelů na stránkách MŠMT najdete zde. 

Cílem školní výuky v naší škole je harmonicky rozvíjet řečové dovednosti žáků, a to v mluvené i písemné podobě češtiny (mluvit, číst a psát česky). Za stejně důležité je považováno zprostředkování znalostí české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin českých zemí, zeměpisu České republiky a národních symbolů.

V naší škole klademe velký důraz na čtenářství. Schopnost česky číst a psát umožňuje dětem rozvíjet se v českém jazyce i v době, kdy rodiče ztrácejí na výchovu dítěte svůj hlavní vliv. Prostřednictvím knih se děti mohou nadále rozvíjet a pracovat na aktuální podobě českého jazyka. V neposlední řadě jim schopnost psaní a čtení zvyšuje šance plnohodnotného uplatnění v pracovních procesech.


Základem úspěšného zvládnutí vícejazyčné výchovy je aktivní přístup i v průběhu týdne.


Školní výuka staví na systematické předškolní výuce, neboť uvědomělý rozvoj komunikativních dovedností dítěte v raném věku je nutnou podmínkou k zvládnutí učiva prvního a druhého stupně základního vzdělávání. Důležitým faktorem ke zvládnutí učiva v naší škole je aktivní přístup rodičů a domácí příprava.

Rodiče obdrží od vyučujících na počátku pololetí časově-tématické plány, které jim umožní získat přehled o probíraných tématech a lépe se tak orientují v pokrocích a vývoji dítěte. 

Jak je organizovaná výuka?

Česká škola bez hranic Rhein-Main vyučuje v rozsahu minimálně 165 odučených hodin (á 45 min) plus přestávky v jednom školním roce. Výuka probíhá jednou týdně 5 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Za jeden školní rok se uskuteční minimálně 32 setkání.
Průběh školního roku se dle možností orientuje na české (prázdniny červenec/srpen) a souběžně na svátky a prázdniny Hesenska, Bavorska a Porýní-Falcka. 

Žáci jsou v naší škole do tříd rozděleni stejně jako v německých kmenových školách. Organizaci školního roku, resp. tříd určuje počet přihlášených žáků a personální otázka. 

Ve výuce využíváme tzv. metodu total immersion = úplné ponoření do jazyka, tedy bezpřekladová metoda. 

Názvy tříd

 • 1
  1. třída
  Krtečci
 • 2
  2. třída
  Čtyřlístci
 • 3
  3. třída
  Vrťápci
 • 4
  4. třída
  Lichožrouti
 • 5
  5. třída
  Rychlé šípy
 • 6
  2. stupeň
  Sněženky a machři

Rádi doprovodíme Vašeho školáka až do 9. třídy. Výuka v naší škole probíhá hravou formou tak, aby byla sobotní docházka pro žáky atraktivní. 

Termíny 2021/2022

Kapacita jedné skupiny je nejméně 5 a nejvíce 10 žáků. Tímto způsobem jsou vyučující schopni žákům věnovat maximální pozornost. 

Vyučovací den má pevnou strukturu. Ta pomáhá žákům rychleji si osvojit významy českých slov, slovních spojení, pevně zabudované rituály umožňují jednodušší orientaci v činnostech výuky. Pevná struktura napomáhá hlavně žákům s úrovní čeština jako druhý jazyk. Specifický charakter výuky vychází ze systematické a na sebe navazující koncepce s názvem lingua materna Konzept®. 

Školní výuku můžete doplnit o návštěvu zájmových kroužků, jednorázových společenských aktivit. Obecně rodinám tuto možnost velmi doporučujeme, neboť neformální setkávání umocňují pozitivní prožitky s češtinou. 

Pravidelná návštěva českého kolektivu vede děti k uvědomění si určité výjimečnosti. Děti si ve škole najdou kamarády, což jim pomáhá překonat obtížnější fáze spojené s nástupem do puberty a případným nezájmem o češtinu.

Podrobnější informace k náplni jednotlivých tříd a očekávaným výstupům Vám poskytne náš školní vzdělávací program. Dokument Vám rádi poskytneme k nahlédnutí osobně v naší škole. 

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také Vás a Vaše děti.

 • Přihláška

  Vyplněnou a naskenovanou přihlášku odešlete na náš e-mail info@ceskaskolarheinmain.de

Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. 
Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická nařízení. Seznamte se s nimi Vy i Vaše děti včas (viz příloha ke stažení).

 • Hygienická pravidla

  Respektujte nařízení platná v naší škole, ke stažení klikněte na ikonku.

Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63329 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
METREM: přímé spojení S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@ceskaskolarheinmain.de

Naše informace by se Vám mohly hodit.

Zanechejte nám svůj e-mail a my Vám příležitostně doručíme novinky o vícejazyčné výchově.
Takto Vám hodnotný obsah už nikdy neuteče.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat pouze za účelem příležitostného zasílání novinek se zajímavým obsahem k Průvodci vícejazyčnou výchovou v souladu s platnou evropskou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko Odhlásit se v každém zaslaném e-mailu. Více o našich zásadách zpracování osobních údajů zde.