Vľúdny cenník
Slovenskej školy Rhein-Main

Informácie k cenám našich ďalších aktivít nájdete na webovej stránke konkrétnej aktivity.

Pravidelná výučba, skupinové kurzy              
Cena za semester (16 termínov/školský rok 32 termínov)

Guľôčky I
Dĺžka výučby 60 minút x 16 stretnutí za polrok/32 stretnutí za školský rok, to je € 9/ termín
€ 164,80 / € 325
Guľôčky II
Dĺžka výučby 90 minút x 16 stretnutí za polrok/32 stretnutí za školský rok, to je € 11/ termín
€ 201,60 / € 399
Guľôčky III
Dĺžka výučby 120 minút x 16 stretnutí za polrok/32 stretnutí za školský rok, to je € 13/ termín
€ 238,40 / € 470
Tárajkovia
Piatočný konverzačný kurz pre mladší školský vek (1.-5. trieda). Dĺžka výučby 90 minút x 16 stretnutí za polrok/ 32 stretnutí za školský rok
€ 201,60/ € 399
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dĺžka výučby 180 minút x 16 stretnutí za polrok/32 stretnutí za školský rok, to je € 20/ termín
€ 435,20 / polrok
SLOVENČINA/NEMČINA AKO CUDZÍ JAZYK pre deti alebo dospelých
Dĺžka výučby 90 minút x 14 stretnutí za polrok, to je € 18/ termín
€ 266 / polrok

Ďalšie kurzy a aktivity školy
(otvorenie je závislé od počtu prihlásených detí)

NOCOVANIE v škole
Individuálny koncept pre školákov zapísaných k dochádzke, cena je aj za stravu
€ 29/ termín
STAVIAME S KAPLOU
Tvorivý krúžok pre mladých konštruktérov. Dĺžka 180 minút x 3x za polrok
€ 68 / polrok
ŠANTENIE s nápadmi
Tvorenie pre deti vo veku 3-10 rokov. Dĺžka 120 min./stretnutie
€ 19 rodina alebo € 12/dieťa bez rodičov za jedno stretnutie
FOLKLÓRNÝ KRÚŽOK
Dĺžka 60 min./7x semester
€ 50/ polrok

Individuálna výučba
Predplatné

SLOVENČINA/ NEMČINA AKO CUDZÍ JAZYK
Po uhradení čiastky si môžete vybrať zaplatené termíny v priebehu nasledujúcich 12tich mesiacov. Dĺžka výučby 60 min./10x + 1. informačné stretnutie
€390

Jednorázové poplatky

ZÁPISNÉ
Poplatok sa platí pri prvej registrácii do školy alebo v prípade odovzdania prihlášky po lehote odovzdania.
€ 20
ROČNÝ POPLATOK ZA KÓPIE
A PRACOVNÉ LISTY. Splatný na začiatku školského roku. Platia iba školopovinní žiaci.
€ 10
VYSTAVENIE DUPLIKÁTU
Originály dokumentov sú zdarma. Každý požadovaný duplikát sa hradí.
€ 10
SKÚŠOBNÁ HODINA
PRE ZÁUJEMCOV. Možnosť jednorázovej návštevy v priebehu prvých 14tich dní po začatí semestra. Povinné je nahlásenie návštevy minimálne týždeň vopred vedeniu školy!
€ 20
UČEBNICE A KNIHY
Cena za knihy pre školákov/dospelých je individuálna. Cena je závislá od aktuálne používaných učebníc. Viac informácií získate v škole.
do € 50/žiaka či študenta
OPAKOVANÝ ONESKORENÝ PRÍCHOD
viď školský poriadok.
€ 10

Lehota na odovzdanie prihlášok: 15.6. alebo 30.11.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania: 30.6. alebo 15.12.
Termín splatnosti poplatkov: 15.7. alebo 30.12.

Bankové údaje
Majiteľom účtu je zriaďovateľ a správca školy, czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

Commerzbank Frankfurt am Main
IBAN: DE16 5004 0000 0716 5376 00
BIC: COBADEFFXXX
Verwendungszweck: čislo z faktúry alebo meno a priezvisko dieťaťa a názov hradeného kurzu.