Sprachkurse für Erwachsene
(Tschechisch und Slowakisch)

Jazykové kurzy pre dospelých (nemecky)

Popisky kurzů níže

Němčina ako cudzí jazyk

Návštěvníci

Kurz Návštěvníci nese název podle českého 15 dílného sci-fi seriálu pro děti a mládež z roku 1983.

Deutsch als Fremdsprache

Deutsche Website hier

Ľudovít Štúr bol v 19. storočí politik, historik, obrodenec a kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Slovenčina ako cudzí jazyk

Deutsche Website hier

Kurz Světáci nese název podle stejnojmenného kultovního českého filmu z roku 1969.

Čeština jako cizí jazyk

Jazykové kurzy v našom czentre poskytujú ojedinelé jazykové prostredie s maximálnym dôrazom na porozumenie a pochopenie preberanej látky vo všetkých smeroch.

Skupinová výučba nemčiny

Či už pochádzate zo Slovenska, z Čiech alebo z inej krajiny. Vo výuke nemčiny (ako cudzí jazyk) to pre nás nehrá žiadnu rolu.

Cieľom skupinovej výučby v našom czentre je všeobecne rozvoj perceptívnej (posluch, čítanie) a najmä produktívnej (rozprávanie, písanie) zložky jazyka pri zohľadnení úrovní jazyka daných Spoločným európskym referenčným rámcom.

Zvláštny dôraz kladieme na vytvorenie príjemného komunikatívneho prostredia, na dôveru v rámci skupiny a na pozitívny vzťah k chybám, čo považujeme za jeden z rozhodujúcich faktorov úspešného zvládnutia cudzieho jazyka. V rámci skupiny je možné dokonca prispôsobiť zameranie výučby tak, aby bola slovná zásoba obohatená o odbornú terminológiu prispôsobenú potrebám väčšiny.


Cena skupinového kurzu za polrok je € 266,-
(= 14 stretnutí á 90 minút).


Formu výučby udáva ucelený a metodicky bohatý koncept.

Do výučby zapájame najrôznejšie aktivizujúce metódy tak, aby k výučbe jazyka dochádzalo pomocou všetkých zmyslov, na princípe úplného ponorenia sa do jazyka.

Výučbu nemčiny v našej škole zaisťujú skúsení pedagógovia, ktorí veľmi dobre rozumejú po česky aj po slovensky. Zoznámte sa s našim tímom!

V maximálnej možnej miere sa snažíme využívať priamu, tzv. monolingválnu metódu, teda bez použitia slovenčiny.

Individuálna výučba

Individuálna výučba nemčiny ako cudzieho jazyka je zameraná na špecifické jazykové potreby a časové možnosti študenta. Úhrada kurzu prebieha formou predplatného. Pri prvom hodinovom stretnutí sa stanovia ciele, nasleduje 10 výukčovacích termínov po 60 minút.
Platnosť predplatného je 12 mesiacov.

Cena € 390 (= 11 stretnutí à 60 minút)

platí v prípade výučby v priestoroch czentra.
Ak výučba prebieha v externých podmienkach, pripočítajú sa cestovné náklady vyučujúceho.

Radi naučíme po nemecky aj vás.

S aktivitami Slovenskej školy Rhein-Main sa možete zoznámiť na našom facebookovom profile. 

Upozorňujeme, že neohlásené návštevy nemajú prístup do nášho zariadenia.

Ak máte záujem o návštevu našej školy, prosíme kontaktujte včas vedenie školy. Návštevníci sú povinní počas návštevy dodržiavať v súčasnosti platné hygienické nariadenia.

Česká a Slovenská škola Rhein-Main. 

Sme výnimoční v každom detaile.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvelá dopravná dostupnosť.
MHD: priame spojenie S7, tretia výstupná stanica za hlavnou stanicou Frankfurt nad Mohanem. 
AUTOM:
zjazd z diaľnice A5, len 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatok parkovacích miest v okolí. 

Kedy nás môžete navštíviť?

Podmienkou je dohodnutý pevný termín návštevy.

Ako nás môžete kontaktovať?

Silvia Bungard, riaditeľka školy
Kateřina Spiess-Velčovská, zakladateľka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@skolarheinmain.de