Školská výučba

“Nikdy svojich žiakov neučím, len im poskytnem prostredie a podmienky, v ktorých sa môžu učiť.”
– Albert Einstein

Slovenská škola Rhein-Main je neúplná škola.
Vychádzame z predpokladu, že deťom je poskytnuté plnohodnotné základné vzdelanie na nemeckých základných školách, našim cieľom je preto doplniť znalosti a vedomosti súvisiace so slovenským pôvodom rodiny dieťaťa. 

Vo výučbe žiakov sa zameriavame na výučbu slovenského jazyka a literatúry plus vlastivedných predmetov so zameraním na históriu a zemepis, zatiaľ v rozsahu 1.-3. triedy.
V prípade dostatočného záujmu je možné otvoriť vyučovanie aj pre vyššie ročníky 
(minimálna kapacita jednej skupiny je 5 žiakov).

Našim cieľom je deti naučiť nielen hovoriť, ale aj čítať a písať po slovensky na úrovni rovesníkov v Slovenskej republike. 

Cieľom školskej výučby v našej škole je harmonicky rozvíjať rečové schopnosti žiakov, a to v hovorenej aj písanej podobe slovenčiny (rozprávať, čítať a písať po slovensky). Za rovnako dôležité je považované sprostredkovanie znalostí o slovenskej kultúre, obzvlášť literatúre, štruktúre slovenského jazyka, dejín a zemepisu Slovenskej republiky a národných symbolov. 

V našej škole kladieme veľký dôraz na čitateľstvo. Schopnosť slovensky čítať a písať umožňuje deťom rozvíjať sa v slovenčine aj v dobe, keď rodičia strácajú na výchovu dieťaťa svoj hlavný vplyv. Prostredníctvom kníh môžu deti naďalej rozvíjať a pracovať na aktuálnej podobe slovenského jazyka. V neposlednom rade im schopnosť písania a čítania zvyšuje šance plnohodnotného uplatnenia v pracovných procesoch.


Základom úspešného zvládnutia viacjazyčnej výchovy je aktívny prístup aj v priebehu týždňa.


Školská výučba sa zakladá na systematickej predškolskej výučbe, pretože uvedomelý rozvoj komunikačných znalostí dieťaťa v ranom veku je nutnou podmienkou pre zvládnutie učiva prvého (a časom aj druhého) stupňa základného vzdelávania. Dôležitým faktorom pre zvládnutie učiva v našej škole je aktívny prístup rodičov a domáca príprava. 

Na začiatku polroka získajú rodičia od vyučujúcich časovo-tématické plány, ktoré im umožnia získať prehľad o preberaných témach a lepšie sa orientovať v pokrokoch a vývoji dieťaťa.

Ako je výučba organizovaná?

Tárajkovia - malotriedka 1.-5. trieda

Konverzačný kurz pre mladší školský vek, výučba 90 min./16 stretnutí za polrok alebo 32 stretnutí za školský rok

Žiakov 1.-5. triedy učíme v malotriedke s názvom Tárajkovia.
Vyučujeme v piatok v čase 15:30 - 17 hod. v rozsahu 90 minút týždenne, tj. 2 vyučovacie hodiny.

Výučba školských detí sa koná paralelne k predškolskej výchove (výučba skupiny Guľočky). Deti sú do tried rozdelené podľa dochádzky do nemeckých kmeňových škôl. 

Kapacita jednej skupiny je minimálne 5 a maximálne 10 žiakov. Týmto spôsobom sú vyučujúci schopní žiakom venovať dostatočnú pozornosť.

Cena za polrok je € 201,60, ze jedno stretnutie to je € 12,60.
Priebeh školského roka sa podľa možností orientuje na slovenské prázdniny (júl/august) a súčasne na sviatky a prázdniny Hesenska, Bavorska a Falcko-Porýnia.

Máte deti staršieho veku? ZAREGISTRUJTE SA!
Ak naplníme minimálnu kapacitu, mohli bysme otvoriť ďalšiu skupinu. Je to odvislé od záujmu. Do poznámok prosím napíšte krstné mená žiakov a akú triedu by Vaše deti mali navštevovať. Ďakujeme.

Formulár je v českom jazyku.

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) budeme spracovávať len za účelom zasielania noviniek so zaujímavým obsahom k viacjazyčnej výchove v súlade s platnou európskou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo Odhlásiť sa v každom zaslanom e-maily. Viac o našich zásadách spracovávania osobných údajov tu.

Výučba v našej škole prebieha hravou formou tak, aby bola piatková dochádzka pre žiakov atraktívna. 

Školskú výučbu môžete doplniť o návštevu záujmových krúžkov, alebo jednorázových spoločenských aktivít. Všeobecne túto možnosť rodinám veľmi odporúčame, pretože neformálne stretnutia umocňujú pozitívne zážitky so slovenčinou.

Termíny školský rok 2023/2024

Vyučovací deň má pevnú štruktúru. Tá pomáha žiakom rýchlejšie si osvojiť významy slovenských slov, slovných spojení, pevne zabudované rituály umožňujú jednoduchšiu orientáciu v činnostiach výučby. Pevná štruktúra je nápomocná najmä žiakom s úrovňou slovenčina ako druhý jazyk. Špecifický charakter výučby vychádza zo systematickej a na seba nadväzujúcej koncepcie s názvom lingua materna Konzept®.  

Pravidelná návšteva slovenského kolektívu vedie deti k uvedomeniu si určitej výnimočnosti. Deti si v škole nájdu kamarátov, čo pomáha prekonať náročnejšie fázy spojené s nástupom do puberty a prípadným nezáujmom o slovenčinu.

Aktuálne pripravujeme školský vzdelávací program pre našu Slovenskú školu Rhein-Main. Náš program sa bude opierať o školský vzdelávací program Českej školy bez hraníc Rhein-Main. Česká škola je akreditovaná škola a môže svojim žiakom vydávať platné osvedčenie. Slovenské zákony toto síce neumožňujú, no existencia programu a jeho úspešná aplikácia je pre nás zárukou kvality.
Dokument v češtine pre upresnenie predstavy vám radi poskytneme k nahliadnutiu osobne v priestoroch školy. 

S aktivitami našej školy sa môžete podrobnejšie zoznámiť aj na našom facebookovom profile.

Radi podporíme vo viacjazyčnej výchove v slovenčine aj vás a vaše deti.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvelá dopravná dostupnosť.
MHD: priame spojenie S-Bahn 7, tretia výstupná stanica za hlavnou stanicou Frankfurt nad Mohanom. 
AUTOM
: zjazd z diaľnice A5, len 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatok parkovacích miest v okolí školy. 

Kedy nás môžete navštíviť?

Upozorňujeme, že neohlásené návštevy nemajú prístup do czentra. Ak máte záujem o návštevu našej školy, kontaktujte prosím včas vedenie školy. Návštevníci sú povinní počas návštevy dodržiavať v súčasnosti platné hygienické nariadenia. 

Ako nás môžete kontaktovať?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladateľka školy
Silvia Bungard, riaditeľka školy
info@skolarheinmain.de

Naše informácie by sa vám mohli hodiť.

Zanechajte nám svoj e-mail a my vám príležitostne odošleme prehľad o novinkách. 
Už nikdy neprídete o dôležité správy, oznámenia a informácie o viacjazyčnej výchove. 

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) budeme spracovávať len za účelom zasielania noviniek so zaujímavým obsahom k viacjazyčnej výchove v súlade s platnou európskou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo Odhlásiť sa v každom zaslanom e-maily. Viac o našich zásadách spracovávania osobných údajov tu.