Predškolská výučba

Vitajte Guľôčky, už je zase piatok, pre nás všetkých taký malý sviatok.
Budeme sa učiť, spievať, hrať, svet okolo nás spoznávať.

Sme veľmi radi, že zvažujete zápis svojho dieťaťa práve na našu školu. Vážime si vašej dôvery.

Každé dieťa je osobnosť. Osobnosť jedinečná a neopakovateľná.
Každé dieťa je vo svojej podstate dobré, poslušné, tvorivé, spoločenské. Má schopnosť osobnostného rastu, sebarozvoja, naplnenia vlastných možností. A može sa naučiť slovenčinu na úrovni materinského jazyka.


V predškolskom období sú „okná poznávania a rozvíjania“ otvorené dokorán.


Predškolský vek je mimoriadne priaznivé obdobie pre rozvíjanie rôznych stránok osobnosti dieťaťa. Do troch rokov sa jazyky deti učia podvedomo a intuitívne. Procesy zrenia a učenia prebiehajú intenzívne, preto je dôležité využiť túto etapu v živote dieťaťa v prospech jeho čo najširšieho osobnostného rozvoja. Návšteva našej školy je vhodná pre deti na úrovni slovenčina ako materinský, druhý aj cudzí jazyk. 

Skupiny predškolských detí majú názov Guľôčky. Pri tvorbe obsahu výučby sme sa inšpirovali obľúbeným a desiatkam generácií známym rozprávkovým príbehom o Guľkovi Bombuľkovi (1962) od slovenskej autorky Márie Ďuríčkovej.

Cieľom predškolskej výchovy je ukotvenie znalostí ako príprava na základnú školu. 

Výučba malých detí v Slovenskej škole Rhein-Main je zameraná na 👉rozširovanie slovnej zásoby, 👉aktívnu komunikáciu v slovenčine, 👉priblíženie slovenskej literatúry (rozprávky, riekanky, básničky), 👉slovenské tradície a 👉iné poznatky v materinskom jazyku. Dieťa si tým utvára systém návykov, zručností, vedomostí a postojov. V rámci školy využívame metódu total immersion, tzv. totálneho ponorenia do slovenského jazyka.

Štruktúra vyučovacej hodiny

Každá vyučovacia hodina ma pevnú štruktúru. Táto nemenná štruktúra deti sprevádza po celú dobu návštevy predškolských programov Slovenskej školy Rhein-Main.

Rituály poskytujú istotu a jednoduchšiu orientáciu vo výučbe. Témy sa menia v mesačných cykloch a sú väčšinou vo všetkých skupinách identické.

 • 1
  Privítanie
 • 2
  Rytmická a pohybová časť
 • 3
  Hudobná časť
 • 4
  Jazyková časť
 • 5
  Rozlúčenie

Organizácia

Skupina Guľôčky I
(18 mesiacov až 3/4 roky, výučba 60 minút s rodičmi)
Piatok 15:30 – 16:30 hod.
Cena za polrok je € 10,30/stretnutie, celkom € 164,80 (pri výučbe najmladších detí do 3 rokov sú prítomní rodičia ako vzor). 

Skupina Guľôčky II
(predškolský vek 4-5-6 rokov, výučba 90 min.)
Piatok 15:30 – 17:00 hod.
Cena za polrok je € 12,60/stretnutie, celkom € 201,60.

Skupina Tárajkovia
(mladší školský vek, výučba 90 min.)
Piatok 15:30 – 17:00 hod.
Cena za polrok je € 12,60/stretnutie, celkom € 201,60.

 

Kompletný cenník ponúky nášho czentra nájdete TU.

Základom úspešného zvládnutia viacjazyčnej výchovy je aktívny prístup rodiny. Rodičom poskytujeme každý mesiac výučbový plán s aktuálnymi básničkami, riekankami a pesničkami, dôležitou slovnou zásobou na témy, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Opakovanie v domácom prostredí je nevyhnutné pre dobrý rozvoj dieťaťa a malo by prebiehať prirodzenou a nenásilnou formou.

Termíny stretnutí

Reprezentujeme Slovenskú republiku
a spoločne šírime jej dobré meno v zahraničí.

Sústredíme sa na výučbu detí vo veku od 18 mesiacov až do 6 rokov (vrátane). 

Pravidelná návšteva slovenského kolektívu vedie deti k uvedomeniu si určitej výnimočnosti. Dieťa vníma, že oproti svojim rovesníkom patrí do ďalšej jazykovo a tým aj kultúrne odlišnej detskej spoločnosti a postupne na to začína byť hrdé. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre vývoj jeho vzťahu k slovenským koreňom, kultúre a histórii. Starším súrodencom máme tiež čo ponúknuť - preštudujte si koncepciu školskej výučby. 

S aktivitami našej školy sa môžete podrobnejšie zoznámiť aj na našom facebookovom profile. 

Radi podporíme vo viacjazyčnej výchove so slovenčinou aj vás a vaše deti. 

Upozorňujeme, že neohlásené návštevy nemajú umožnený prístup do zariadenia.
V prípade záujmu o návštevu prosíme kontaktujte vopred vedenie školy. Návštevníci sú povinní počas návštevy dodržiavať v súčasnosti platné hygienické nariadenia.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvelá dopravná dostupnosť.
MHD : priame spojenie S-Bahn 7, tretia výstupná stanica za hlavnou stanicou Frankfurt nad Mohanom. 
AUTOM
: zjazd z diaľnice A5, len 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatok parkovacích miest v okolí školy. 

Kedy nás môžete navštíviť?

Podmienkou je vopred dohodnutý konkrétny termín návštevy.

Ako nás môžete kontaktovať?

Silvia Bungard, riaditeľka školy
info@skolarheinmain.de
Kateřina Spiess-Velčovská, zakladateľka školy
Tel: 0049-173 3 170 562