Koncept SLOVENSKEJ MINIŠKOLIČKY je špeciálne vytvorený pre rodiny, ktoré vychovávajú deti so slovenskými koreňmi viacjazyčne. Deti možno prihlásiť na štvrťročnú dochádzku, nastúpiť môžu kedykoľvek. Súrodencov prijímame za zvýhodnených podmienok.

Raz týždenne sa vyučujúci intenzívne venujú rozvoju a upevňovaniu slovenského jazyka u detí predškolského veku, do vyučovania sú okrajovo zahrnuté i základné znalosti nemčiny (jednoduché riekanky a pesničky, základná slovná zásoba ako farby, zvieratá a i.).

Miniškolička ponúka ideálnu možnosť rodinám, ktoré sa len prednedávnom presťahovali do regiónu Porýnia a Mohanu, ich deti ešte neovládajú nemecký jazyk, pritom sa však potrebujú integrovať do nového prostredia.
Otvorením miniškoličky reagujeme na nedostatok miest v škôlkach a potrebu rodičov umiestniť dieťa na kratšiu dobu do bezpečného a podnetného prostredia.

Kedy máme otvorené?

v utorky 08:00 – 12:00 hod.
Otvrenie miniškoličky zavisí od aktuálnych vládnych nariadení týkajúcich sa koronavírusu. Nový polrok otvoríme v utorok 05.09.2023 (miesto si môžete zarezervovať na dobu minimálne jedného štvrťroka). 
Pre prihlásenie je potrebné vyplniť formulár a uhradiť predplatné - kliknite na jedno z červených tlačítok na tejto stránke.

Kde prebieha výučba?

V priestoroch CZENTRA v Zeppelinheime máme k dispozícii priestory s plochou 150 m2 a priľahlý les.
Miniškolička je dobre dostupná verejnou dopravou (vlakom S7) i autom. 
Nájdete nás na výjazde z diaľnice A5, len 5 km od strategického miesta Frankfurter Kreuz.
V okolí školy sú bohaté parkovacie možnosti.

Adresa: czentrum gUG, Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg

Čo ponúkame?

• dôraz na rozvoj komunikačných schopností v slovenčine a prirodzené rozširovanie slovenskej slovnej zásoby prostredníctvom zážitkov;
vlastný vzdelávací program vychádzajúci zo slovenského vzdelávacieho konceptu;
• systematicky vyberané témy, ktoré kopírujú ročné obdobia a tradície, čím posilňujeme povedomie o koreňoch a pôvode dieťaťa;
• všestranný rozvoj detí ponukou pestrých aktivít s dôrazom na pozitívny vzťah k prírode;
• umiestnenie detí v malej, vekovo zmiešanej skupine max. pätnástich detí;

sprostredkovanie pozitívneho vzťahu detí k literatúre (prepájanie prečítaných príbehov so zážitkami - škola disponuje mnohými knižnými titulmi vo vlastnej detskej knižnici);
sprostredkovanie základov nemeckého jazyka prostredníctvom jednoduchých riekaniek a pesničiek (základná slovná zásoba - farby, zvieratá a iné);
posilnenie sociálnych kompetencií detí v skupine (mladšie deti sa pozorovaním učia od starších a staršie deti sú pre mladšie deti vzorom. Staršie deti tak dokážu lepšie vnímať, čo všetko už dokážu a lepšie si uvedomujú svoju hodnotu);

Harmonogram dňa

08:00 – 09:00

Hurá, sme tu!
Príchod detí, voľná hra a činnosti podľa vlastnej voľby.

09:00 – 09:30

Ranný kruh
Privítanie, spoločné plánovanie a motivácia k dennej aktivite. Vzájomné zoznámenie, počítanie, pesničky a riekanky vzťahujúce sa na tému dňa, predstavenie programu dňa, uvedomenie si, aký máme deň, mesiac, aké je počasie. 

09:30 – 11:15, AKTIVITY V PRÍRODE

Vzdelávacie činnosti/ objavovanie, zážitky
V prípade priaznivého počasia striedavo voľné hry a hry zamerané na psychomotorický rozvoj, riekanky spojené s pohybom, rozcvička, preliezky z dreva, stavanie domčekov z prírodných materiálov, tvorivá práca s drevom, polytechnické schopnosti ako napr. zatĺkanie klincov, sledovanie životných cyklov zvierat a rastlín, starostlivosť o prírodu – zaradenie ekologických, dopravných a mnohých iných tém.

09:30 - 11:15, AKTIVITY V ŠKÔLKE

Didakticky zamerané činnosti a predškolská príprava
V prípade nepriaznivého (alebo príliš chladného) počasia prežijú deti voľné hry pretkané tvorivými dielňami – podľa zamerania vyučujúceho výtvarné, hudobné a dramatické (pohybové) aktivity.

09:45 - 10:00, DESIATA prebehne podľa aktivít buď na pozemku školy/v lese alebo v priestoroch školy.

11:15 - 11:30

Obedňajší kruh - spoločná reflexia
Rekapitulácia zážitkov – ukotvenie novo získaných znalostí a zručností.

11:30 - 12:00

Ach jaj, už musím ísť domov... - doba určená na vyzdvihnutie detí ich zákonnými zástupcami.

Ráno vyučujúci preberá deti buď v budove alebo vonku, hovorí pri tom s rodičmi a získava aktuálne správy o stave dieťaťa. Potom nasleduje privítanie v kruhu a spoločné plánovanie programu.
V priaznivom počasí sa deti venujú vzdelávacím činnostiam zameraným na poznávanie sveta okolo nás vonku, v prípade nepriaznivého počasia venujú deti svoj čas didakticky zameraným činnostiam rozvíjajúcim ich individuálny talent a potreby v priestoroch školy.

Na záver sa uskutoční spoločná reflexia naučeného, resp. zažitého v skupine. Rodičia vyzdvihujú deti v čase medzi 11:30-12:00 hodinou.

Denný program má svoje pravidlá, ktoré zostávajú nezmenené počas celého roka. Ten sa odvíja podľa počasia, nakoľko cieľom našej školy je tráviť s deťmi čo najviac času vonku.

Týmto kompenzujeme častý pobyt detí v uzatvorených priestoroch domácností a iných vzdelávacích zariadení, prípadne podporíme už zabehnuté zvyky rodín.

Príroda a pobyt v nej podporuje tvorivosť detí, získavanie sebaistoty z nových spôsobov objavovania v neznámom, no priateľskom prostredí. Navyše v prostredí zdravom a relatívne neobmedzenom.

Časy jednotlivých činností sú orientačné,  môžu byť upravované podľa aktuálneho programu.

Slovenská miniškolička ponúka deťom rozmanité činnosti v kratších časových úsekoch tak, aby boli pestré, aby sa deti dokázali činnostiam venovať a aby si z procesu odniesli nové skúsenosti, znalosti a zručnosti.

Cieľom je zaistiť u každého dieťaťa uspokojenie z novo objaveného či pocit úspechu z dobre urobenej práce.

Čo si deti do školy so sebou prinesú? 

VŠETKO MUSÍ BYŤ OZNAČENÉ MENOM!!
• Podpísanú fľašu s nápojom a desiatu z domu
Oblečenie podľa počasia
👉 Na pobyt vonku – kvalitnú obuv alebo gumáky, pokrievku hlavy, pršiplášť, vhodné oblečenie.
👉 Na pobyt vnútri – pohodlné oblečenie (tepláky, tričko, ponožky) a pevné prezúvky (šľapky alebo crocsy nie!)  
Ďalšie detaily dohodneme po prihlásení.

Upozorňujeme, že v Nemecku je povinné očkovanie proti osýpkam (Masern). Pri nástupe do nášho zariadenia je nevyhnutné predložiť doklad o absolvovaní tohto očkovania (alebo potvrdenie od lekára s odôvodnením, prečo dieťa doposiaľ zaočkované nie je). V opačnom prípade Vaše dieťa prijať nesmieme.

Prečo k nám deti prihlásiť? 

• disponujeme vlastným vzdelávacím programom vychádzajúcim zo slovenského vzdelávacieho konceptu;
• dôležité je čisté, bezpečné a zdravé prostredie, kde sa deti budú cítiť dobre;
individuálny prístup - s nami sa dohovoríte po slovensky;
• dbáme na priateľskú a rešpektujúcu atmosféru;
máme bohaté skúsenosti s viacjazyčnou výchovou - tradícia založená na kvalitnej práci;
• poskytujeme stabilitu - na nás se môžete spoľahnúť;
• ponúkame zvýhodnené poplatky za ďalších súrodencov.

Koľko zaplatíte? 

Cena za štvrťrok

10x za štvrťrok
Návšteva 1x týždenne: € 318 (každý ďalší súrodenec € 308) + zápisné 20€/dieťa administratívny poplatok. Predplatné je nutné si vybrať v horizontu 12 týždňov od nástupu do školy.

Radi podporíme vo viacjazyčnej výchove so slovenčinou i vás a vaše deti.

Upozorňujeme, že neohlásené návštevy nemajú prístup do nášho zadiadenia. 
Pokiaľ máte záujem o návštevu našej školy, prosíme Vás, aby ste včas kontatovali vedenie školy. Návštevníci sú povinní počas návštevy dodržiavať v súčasnosti platné hygienické nariadenia.

mapa
Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63329 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvelá dopravná dostupnosť.
METROM: priamy spoj S7, tretia zastávka od hlavnej stanice Frankfurt nad Mohanem. 
AUTOM
: zjazd z diaľnice A5, len 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatok parkovacích miest v okolí. 

Kedy nás môžete navštíviť?

Podmienkou je dohodnutý presný termín návštevy.

Ako nás môžete kontaktovať?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladateľka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@slovenskaskolarheinmain.de