NOVINKA - OTEVÍRÁME 05.10.2021

Česká miniškolička

pro děti ve věku 3 - 6 let.

Koncept ČESKÉ MINIŠKOLIČKY je speciálně vytvořený pro rodiny, které vychovávají děti s českými kořeny vícejazyčně. Děti lze přihlásit ke čtvrtletní nebo pololetní docházce, nastoupit můžete kdykoliv.
Sourozence přijímáme za zvýhodněných podmínek.

2x týdně se děti intezivně věnují rozvoji a upevnění českého jazyka u předškolních dětí, okrajově jsou do výuky zahrnuty základní znalosti němčiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovní zásoba jako barvy, zvířata aj.)

Miniškolička nabízí ideální příležitost pro rodiny, které se nově přestěhovaly do Frankfurtu, jejich děti ještě neovládají německý jazyk, přitom se však potřebují integrovat do nového prostředí.
Otevřením reagujeme na nedostatek míst ve školkách a potřeby rodičů umístit dítě na kratší dobu do bezpečného a podnětného prostředí.

Kdy máme otevřeno?

úterý a čtvrtek 08:00 – 12:00 hod.
Otevření miniškoličky je závislé na aktuálních vládních koronavirových nařízeních, otevření plánujeme v úterý 05.10.2021 (možná rezervace místa 1x až 2x týdně na dobu minimálně jednoho čtvrtletí)

Kde probíhá výuka?

V prostorách CZENTRA v Zeppelinheimu máme k dispozici prostory o rozloze 150 m2 a přilehlý les.
Miniškolička je skvěle dostupná veřejnou dopravou (metro S7) i autem. 
Najdete nás na sjezdu z dálnice A5, pouhých 5 km od strategického místa Frankfurter Kreuz.
V okolí školy jsou bohaté parkovací možnosti.

Adresa: czentrum gUG, Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu-Isenburg

Co nabízíme?

• důraz na posilování komunikativních dovedností v češtině a přirozené rozšiřování české slovní zásoby prožitkem;
vlastní vzdělávací program vycházející z české vzdělávací koncepce;
• systematicky vybudovaná témata, která kopírují roční období a tradice, čímž posilujeme povědomí o kořenech původu dítěte;
• všestranný rozvoj dětí nabídkou pestrých aktivit s důrazem na pozitivní vztah k přírodě;
• umístění dětí v malé věkově smíšené skupině o velikosti max. patnáct dětí ve skupině.

zprostředkování pozitivního vztahu dětí k literatuře (propojení čtených příběhů s prožitky - škola disponuje přes 4.500 tituly ve vlastní dětské knihovně);• zprostředkování základů německého jazyka prostřednictvím jednoduchých říkanek a písniček (základní slovní zásoba - barvy, zvířata aj.);
posilujeme sociálních kompetencí dětí ve skupině (mladší děti se pozorováním učí od starších a starší jsou pro mladší vzorem. Starší děti tak mohou lépe vnímat, co vše již samy dokáží, čímž si více uvědomují svoji hodnotu);

Harmonogram dne

08:00 – 09:00

Hurá jsem tu!
Příchod dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby.

09:00 – 09:30

Ranní kruh
Přivítání, společné plánování a motivace k denní aktivitě. Vzájemné seznámení a počítání, písničky a říkadla vztahující se k tématu dne, nastínění programu dne,
uvědomění si, jaký máme den, měsíc a počasí. 

09:30 – 11:15, AKTIVITY V PŘÍRODĚ

Vzdělávací činnosti/ objevovací a zážitkový program
V případě příznivého počasí střídavě volné hry a hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, rozcvička, prolézačky z klád, stavění domečků z přírodnin, tvoření práce se dřevem, polytechnické dovednosti jako např. zatloukání hřebíků, sledování životních cyklů zvířat a rostlin, péče o přírodu – zařazení témat ekologických, dopravních, apod.

09:30 - 11:15, AKTIVITY VE ŠKOLCE

Didakticky zaměřené činnosti a předškolní příprava
V případě nepříznivého (nebo příliš chladného) počasí prožijí děti volné hry prokládané tvořivými dílnami – dle zaměření vyučujícího výtvarné, hudební a dramatické (pohybové) aktivity.

09:45 - 10:00, SVAČINA proběhne dle aktivit buď na pozemku školy/v lese nebo v prostorách školy.

11:15 - 11:30

Polední kruh - společná reflexe
Rekapitulace prožitků – ukotvení nově nabytých znalostí a dovedností.

11:30 - 12:00

Ach jo, už musím domů... - doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

Ráno vyučující přebírá děti buď v budově nebo venku, přitom hovoří s rodiči a získává aktuální zprávy o stavu dítěte. Poté následuje přivítání v kruhu a společné plánování programu. Za příznivého počasí se děti věnují vzdělávacím činnostem zaměřeným na poznávání světa kolem nás venku, v případě nepříznivého počasí věnují děti svůj čas didakticky zaměřeným činnostem rozvíjejícím jejich individuální talent a potřeby v prostorách školy.

Na závěr se uskuteční společná reflexe naučeného, resp. zažitého ve skupině. Děti jsou rodiči vyzvedávány mezi 11:30-12:00 hodinou.

Denní program má svá pravidla, která zůstávají neměnná po celý rok. Ten se odvíjí od počasí, neboť cílem naší školy je s dětmi trávit co nejvíce času venku.

Tímto kompenzujeme častý pobyt dětí v uzavřených prostorách domácností a jiných vzdělávacích zařízení, případně podpoříme již zaběhnuté zvyklosti některých rodin.

Příroda a pobyt v ní, podporuje tvořivost dětí, získávání sebejistoty z nových způsobů objevování v neznámém, ale přátelském prostředí. Navíc prostředí zdravém a relativně neomezeném.

Časy jednotlivých činností jsou orientační a mohou být upravovány podle aktuálního programu.

Dětem česká miniškolička nabízí rozmanité činnosti v kratších časových úsecích tak, aby byly pestré, aby se děti dokázaly činnostem věnovat a aby si z procesu odnesly nové zkušenosti, znalosti a dovednosti.

Cílem je zajistit u každého dítěte uspokojení z nově objeveného či pocit úspěchu z dobře vykonané práce.

Co si děti do školy přinášejí? 

VŠE MUSÍ BÝT PODEPSANÉ!!
• Podepsaná láhev s pitím a svačinka z domu
Oblečení dle počasí
Na pobyt venku - kvalitní obuv nebo holínky, pokrývka hlavy, pláštěnka, vhodný oděv.
Na pobyt uvnitř – pohodlný oděv (tepláky, tričko, ponožky) a stabilní přezůvky (pantofle ani crocsy ne!)
Další detaily dohodneme po přihlášení.

Proč k nám děti přihlásit? 

• disponujeme vlastním vzdělávacím programem vycházejícím z české vzdělávací koncepce;
• důležité je čisté, bezpečné a zdravé prostředí, kde se děti budou cítit dobře;
individuální přístup - s námi se domluvíte česky;
• dbáme na přátelskou a respektující atmosféru;
máme bohaté zkušenosti s vícejazyčnou výchovou - tradice založená na kvalitní práci;
• poskytujeme stabilitu - na nás se můžete spolehnout;
• nabízíme zvýhodněné poplatky pro další sourozence.

Kolik zaplatíte? 

Cena za čtvrtletí

10x nebo 20x za čtvrtletí
Návštěva 1x týdně: € 318 (každý další sourozenec € 308) Návštěva 2x týdně: € 616 (každý další sourozenec € 606) + zápisné 20€/dítě administrativní poplatek

Cena za pololetí

20x nebo 40x za pololetí
Návštěva 1x týdně: € 606 (každý další sourozenec € 596) Návštěva 2x týdně: € 1.192 (každý další sourozenec € 1.182) + zápisné 20€/dítě administrativní poplatek

Rádi podpoříme ve vícejazyčné výchově s češtinou také Vás a Vaše děti.

  • Přihláška

    Vyplněnou a naskenovanou přihlášku odešlete na náš e-mail info@ceskaskolarheinmain.de

Upozorňujeme, že neohlášené návštěvy nemají přístup do našeho zařízení. 
Pokud máte zájem o návštěvu naší školy, prosíme kontaktujte včas vedení školy. Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická nařízení. Seznamte se s nimi Vy i Vaše děti včas (viz příloha ke stažení).

  • Hygienická pravidla

    Respektujte nařízení platná v naší škole, ke stažení klikněte na ikonku.

Kde učíme?

Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63329 Neu-Isenburg (Zeppelinheim)

Skvělá dopravní dostupnost.
METREM: přímé spojení S7, třetí výstupní stanici za hlavním nádražím Frankfurt nad Mohanem. 
AUTEM
: sjezd z dálnice A5, pouhých 5 km od Frankfurter Kreuz, dostatek parkovacích míst v okolí. 

Kdy nás můžete navštívit?

Podmínkou je domluvený pevný termín návštěvy.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy
Tel: 0049-173 3 170 562
info@ceskaskolarheinmain.de

Informace z Průvodce by se Vám mohly hodit.

Zanechejte nám svůj e-mail a my Vám příležitostně doručíme novinky o vícejazyčné výchově.
Takto Vám hodnotný obsah už nikdy neuteče.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) budeme zpracovávat pouze za účelem příležitostného zasílání novinek se zajímavým obsahem k vícejazyčné výchově v souladu s platnou evropskou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko Odhlásit se v každém zaslaném e-mailu. Více o našich zásadách zpracování osobních údajů zde.